Top

Sentinta Civila

Dosar nr. 1559/239/2008

I N S T A N T A ,

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. de mai sus, reclamantii ******************, au chemat în judecata pe pârâtii **********************, solicitând instantei ca, prin hotarârea pe care o va pronunta, sa dispuna obligarea pârâtilor sa-si ridice garajele de pe terenul proprietatea reclamantilor, cu obligarea pârâtilor la daune cominatorii de 50 de lei pe zi de întârziere pentru fiecare pârât de la data ramânerii definitive si irevocabile a hotarârii în ipoteza în care acestia nu se vor conforma hotarârii de ridicare a garajelor, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii, reclamantii au aratat ca sunt proprietarii suprafetei de 682 mp teren situat în intravilanul comunei Belcesti, conform unui contract de vânzare-cumparare încheiat în anul 2007.

Au învederat acestia si faptul ca pe aceasta suprafata de teren cei doi pârâti detin niste constructii ilegale, netolerate de reclamanti.

În drept, au invocat dispozitiile art. 494 C.civ.

În dovedire, a fost solicitata proba cu interogatorii, înscrisuri, martori si expertiza tehnica.

În termen legal, pârâtul Prihor Ioan a formulat întâmpinare prin care a solicitat instantei sa constate ca este un constructor de buna credinta, motivat de faptul ca a avut acordul proprietarului Munteanu Mihai de a construi garajele pe acel teren.

A solicitat instantei sa i se restituie contravaloarea investitiei facuta pe acel teren, respectiv 8000 lei, reprezentând valoarea garajelor ridicate.

A recunoscut acesta si dreptul de proprietate al reclamantilor asupra acestei suprafete de teren.

Desi legal citat, pârâtul Prihor Aurel nu s-a prezentat în instanta si nici nu a formulat întâmpinare sau alte aparari.

În cursul cercetarii judecatoresti, a fost administrata proba cu înscrisuri, depunându-se la dosarul cauzei, în copie, contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 120/02.05.2007 la BNP Berzentu Andreea Diana; proba cu interogatoriul pârâtului Prihor Ioan; proba cu trei martori, a caror declaratii sub juramânt au fost atasate la dosar; precum si proba cu expertiza tehnica judiciara, concluziile raportului fiind, de asemenea, atasate la dosar.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine în fapt si în drept urmatoarele:

Reclamantii sunt proprietarii suprafetei de 682 mp teren situat în intravilanul comunei Belcesti, conform contractului de vânzare-cumparare autentificat la BNP Berzentu Andreea Diana sub nr. 120/02.05.2007.

Analizând sustinerile reclamantilor, coroborate cu declaratiile martorilor audiati si cu concluziile raportului de expertiza, vazând si recunoasterea pârâtului Prihor Ioan atât în cuprinsul întâmpinarii cât si în raspunsurile sale la interogatoriu, instanta retine ca pe aceasta suprafata de teren proprietatea reclamantilor cei doi pârâti detin niste constructii ilegale, respectiv garaje în urmatorul mod: pârâtul Prihor Ioan are doua garaje iar pârâtul Prihor Aurel are un garaj.

Instanta retine ca aceste garaje nu sunt tolerate de reclamanti.

În ceea ce priveste sustinerile pârâtului care a depus întâmpinare, instanta retine ca acesta nu a facut dovada faptului ca a avut acordul autorului Munteanu Mihai. Astfel, se retine ca nu a fost prezentat în fata instantei niciun înscris sau niciun martor care sa ateste faptul ca pârâtii au construit aceste garaje având acordul lui Munteanu Mihai.

Mai mult, instanta retine si faptul ca pârâtul Prihor Ioan a recunscut în raspunsul dat la interogatoriu faptul ca a construit garajele si ca este de acord sa ridice imediat aceste constructii pe cheltuiala lui.

Instanta stabileste, de asemenea, si faptul ca edificarea garajelor s-a facut fara a exista vreo autorizatie de constructie sau alte documente legale care sa permita construirea acestor garaje.

Astfel, având în vedere cele retinute mai sus, vazând si dispozitiile art. 494 C.civ., instanta urmeaza sa admita cererea reclamantilor asa cum a fost ea formulata si sa dispuna obligarea pârâtilor sa-si ridice garajele de pe terenul proprietatea reclamantilor, cu obligarea pârâtilor la daune cominatorii de 50 de lei pe zi de întârziere pentru fiecare pârât de la data ramânerii definitive si irevocabile a hotarârii în ipoteza în care acestia nu se vor conforma hotarârii de ridicare a garajelor.

În temeiul art. 274 C.proc.civ., instanta va obliga pe pârâti la plata sumei de 2520,30 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata catre reclamanti, reprezentând contravaloarea taxei de timbru de 20 lei, a timbrului judiciar, în valoare de 30 de bani, onorariul expertului de 1000 lei si onorariul avocatului ales de 1500 lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTARASTE:

Admite actiunea reclamantilor **********************, în contradictoriu cu pârâtii ********************************.

Obliga pe pârâti sa-si ridice garajele de pe terenul proprietatea reclamantilor.

Obliga pe pârâti la plata de daune cominatorii de 50 de lei pe zi de întârziere pentru fiecare pârât de la data ramânerii definitive si irevocabile a hotarârii, în ipoteza în care acestia nu se vor conforma hotarârii de ridicare a garajelor.

Obliga pe pârâti la plata catre reclamanti a sumei de 2520,30 lei, reprezentând cheltuielile de judecata facute de catre reclamanti cu ocazia acestui proces.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 23.04.2009.

PRESEDINTE, GREFIER,

Pristavu Codrin Mirel Dobos Mirela

Red./tehnored. P.C.M.

6 ex.

05.05.2009

Etichete: