Top

Sentinta civila

Dosar nr. 251/239/2009

I N S T A N T A ,

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. de mai sus, reclamantul ***, a chemat in judecata pe paratele ***, solicitand instantei ca, prin hotararea pe care o va pronunta, sa dispuna anularea hotararii nr. 4826/09.12.2008 a Comisiei Judetene Iasi, ca neintemeiata si obligarea paratelor la reconstituirea intregului drept de proprietate pentru intreaga suprafata de teren de 5,00 ha la care acesta are dreptul.

In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca, prin mai multe cereri, a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru intreaga suprafata de teren la care are dreptul.

A invederat in continuare reclamantul faptul ca in mod nelegal nu i-a fost validat terenul solicitat si probat cu acte vechi financiare si martori.

Cererea nu a fost motivata in drept.

La dosar au fost depuse in copie: procura judiciara, hotararea atacata, intreaga documentatie care a stat la baza luarii acesteia, acte de stare civila. A fost administrata si proba cu doi martori, declaratiile sub juramant ale acestora fiind depuse la dosarul cauzei.

Desi legal citate, paratele nu s-au prezentat in fata instantei si nici nu au depus intampinare.

Analizand actele si lucrarile dosarului, respectiv toate sustinerile reclamantului, coroborate cu actele depuse la dosarul cauzei, instanta retine in fapt si in drept urmatoarele:

In urma solicitarii reclamantului de a i se reconstitui dreptul de proprietate pentru o suprafata de teren, prin hotararea nr. 4826/09.12.2008 a Comisiei Judetene Iasi, a fost respinsa contestatia reclamantului cu privire la reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 5,00 ha teren situat pe raza comunei Plugari judetul Iasi.

Analizand actele depuse de reclamant, coroborate cu documentatia care a stat la baza emiterii hotararii atacate, instanta constata ca reclamantul nu a facut dovada dreptului de proprietate conform exigentelor cerute de legile de fond funciar.

Astfel, instanta constata ca declaratiile de martori propusi de reclamant nu sunt pertinente si nici utile, raportat la situatia ca acestia nu sunt vecini ai terenului pe toate cele 4 laturi, asa cum prevad dispozitiile legale in aceasta materie.

Prin urmare, instanta constata ca reclamantul nu are dreptul la reconstituirea dreptului de proprietate, intrucat nu a facut dovada acestui drept in conditiile legilor de fond funciar, prin probatoriul propus si administrat in fata instantei de judecata.

De aceea, avand in vedere toate aspectele si considerentele relevate mai sus, observand si propunerea de invalidare a cererii reclamantului emisa de catre Comisia Locala de Fond Funciar Plugari judetul Iasi, instanta urmeaza sa respinga actiunea reclamantului, ca neintemeiata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII,

HOTARASTE:

Respinge actiunea reclamantului ***, in contradictoriu cu paratele ***, ca neintemeiata.

Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica, azi, 28.05.2009.

PRESEDINTE, GREFIER,

Pristavu Codrin Mirel Dobos Mirela

Red./tehnored. P.C.M.

5 ex.

04.06.2009

Etichete: