Top

Grăniţuire

R O M Â N I A

JUDECATORIA O N E S T I

JUDETUL B A C A U

DOSAR NR. 6430/270/2007 GRANITUIRE

Înreg. 20.11.2007

SENTINTA CIVILA NR. 1561

SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE 21.05.2009

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

PRESEDINTE – IOAN AVELOAEI

GREFIER – MIHAELA ANDREI

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect granituire formulata de reclamantii P.M., P.C. si P.V., împotriva pârâtilor S.S., S.E.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns: reclamantul P. C. asistat de avocat T.M., pârâtii asistati de avocat O.M., martorii …, lipsa fiind reclamantii P.M. si P.V. si martorul I.S.

Procedura legal îndeplinita.

S-a expus referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta,dupa care, s-a procedat la audierea pe rând si sub prestare de juramânt a martorilor prezenti, declaratiile acestora fiind consemnate la dosar.

Pârâtii S.S., S.E. învedereaza instantei pe rând ca sunt de acord ca reclamantii sa faca reparatii la peretele casei o data pe an si sunt de acord sa nu mai depoziteze gunoiul pe peretele casei reclamantilor.

Avocat T.M. pentru reclamanti solicita a se lua act ca se renunta la audierea martorului lipsa I.S., fata de precizarile facute de pârâti si nu are alte cereri de formulat.

Avocat O.M. pentru pârâti , nu are alte cereri de formulat.

Nefiind formulate cereri noi, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul în fond.

Avocat T.M. pentru reclamanti , având cuvântul în fond, solicita admiterea actiunii, a se lua act ca pârâtii sunt de acord sa nu mai depoziteze gunoiul pe peretele casei reclamantilor, sa lase ca reclamantii sa faca reparatii la peretele casei o data pe an, se renunta la capatul 4 din cerere, iar primele trei capete de cerere au fost rezolvate de TRIBUNALUL BACAU. Cu cheltuieli de judecata.

Avocat O.M. pentru pârâti , având cuvântul în fond, solicita a se avea în vedere ca reclamantii si-au restrâns actiunea, cu privire la pct. 4 si 5 din actiune pârâtii au fost de acord, deci urmeaza a se admite actiunea în parte, obligarea pârâtilor numai la plata taxei de timbru aferente capatului de cerere nr. 4, iar onorariile de avocati sa fie compensate.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

DELIBERÂND,

Asupra cauzei civile de fata;

Constata ca reclamantii P.M., P.C. si P.V. au chemat în judecata pe pârâtii S.S. si S.E. solicitând urmatoarele: a suporta cheltuielile comune pentru granituirea proprietatilor noastre pe latura unde ne învecinam cu ei, în urma stabilirii liniei de hotar de catre instanta prin construirea unui gard despartitor acolo unde lipseste ;sa-si retraga constructia noua din spatele casei în interiorul proprietatii lor astfel ca apa din ploi si scurgerea zapezilor sa nu mai curga din streasina acestei constructii pe terenul nostru; sa-si retraga constructia noua facuta în spatele grajdului lor în interiorul proprietatii lor astfel încât apa din ploi si topirea zapezii sa nu mai curga din stresina acestei constructii pe terenul proprietatea noastra; sa fie obligati a nu mai depozita gunoiul din grajd la peretele casei batrânesti pentru a împiedica procesul de degradare a peretului din lemn; sa fie obligati a ne permite repararea acestui perete al casei batrânesti degradat din cauza depozitarii gunoiului de grajd.

Actiunea a fost legal timbrata iar în motivare reclamantii arata ca sunt mostenitorii defunctului P.I., defunct care printr-o hotarâre judecatoreasca a primit în lotul sau suprafata de 980 mp teren siliste de casa, o casa si un grajd aflate pe acest teren.

Pârâtii pe de alta parte au cumparat la rândul lor o suprafata de teren care se învecineaza cu terenul reclamantilor pe partea dinspre nord, teren pe care au construit o casa în spatele casei reclamantilor.

Pârâtii, profitând de faptul ca nu exista gard între peretele casei reclamantilor si al lor, au depozitat gunoaie lânga perete distrugând peretele respectiv si nepermitându-le reclamantilor sa-l repare.

Întrucât o parte din pretentiile ridicate de reclamanti au fost clarificate prin sentinta civila nr.732/11.03.2008 a Judecatoriei Onesti pronuntata în dosarul nr.2796/2.10.2009 atasat, sentinta modificata prin Decizia nr. 927/R/27.10.2008 a Tribunalului Bacau –dosar atasat la termenul din 2.04.2009 reclamantii si-au restrâns pretentiile la pct.4, pct.5 si pct.1 numai partea finala.

În cauza s-a administrat proba cu înscrisuri si proba testimoniala prin audierea a trei martori.

Din probatoriu rezulta ca reclamantii au în proprietate o casa al carui perete din spate se învecineaza cu proprietatea pârâtilor, perete casei aflat pe linia de hotar cu timpul s-a degradat si din cauza depozitarii de gunoi de grajd.

Reclamantii au încercat în repetate rânduri sa repare peretele, reparatie care nu poate fi efectuata decât patrunzând pe terenul proprietatea pârâtilor, însa acestia nu le-a permis.

Pârâtii au declarat în instanta ca în prezent nu mai exista gunoi de grajd depozitat lânga perete si ca au cazut la învoiala în privinta gardului despartitor.

În aceasta situatie a mai ramas nesolicitat pct.5 din actiune , respectiv obligarea pârâtului în a le permite reclamantilor sa repare peretele în cauza.

Fata de cele retinute, urmeaza sa fie admisa actiunea si în consecinta pârâtii vor fi obligati sa le permita reclamantilor sa-si repare peretele.

De asemenea , în temeiul art. 274 Cod procedura civila pârâtii vor fi obligati la plata cheltuielilor de judecata catre reclamanti iar onorariile de avocat vor fi compensate.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E:

Admite în parte actiunea formulata de reclamantii P.M., P.C. si P.V., domiciliati în … împotriva pârâtilor S.S. si S.E., domiciliati în …

Obliga pârâtii sa permita accesul reclamantilor în vederea lucrarilor de reparatie la peretele casei acestora situat pe linia de hotar.

În temeiul art.274 Cod procedura civila obliga pârâtii la plata cheltuielilor de judecata în suma de 20 lei catre reclamanti.

Compenseaza onorariile de avocat.

Cu apel în 125 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 21.05.2009.

PRESEDINTE, GREFIER ,

Red.I.Av. – 25.05.2009

Dact.M.I. – 26.05.2009

Ex.7.

Com. parti – 27.05.2009

Etichete: