Top

Cerere în contestarea recunoaşterii de paternitate. Inadmisibilitate. Prezumţia de paternitate în favoarea soţului mamei nu a fost răsturnată prin tăgăduirea paternităţii.

Reclamanta D.D. a chemat în judecată pe pârâtul V.P.S. contestând recunoaşterea paternităţii acestuia fata de minorul V.A.V., […] arătând că minorul […] a rezultat din relaţia de concubinaj avuta cu numitul D.V. (actualul sot) in timpul căsătoriei cu paratul V.P.S., care a recunoscut copilul ca fiind al sau. Mai arata reclamanta ca paratul V.P.S. a arătat in declaraţia autentificata depusa la dosar ca nu recunoaşte ca minorul sa fie al sau si este de acord ca acesta sa poarte numele de „ D.”

[…]

La termenul de judecata din data de 21 10 2008 instanţa din oficiu a pus in discuţia parţilor excepţia inadmisibilităţii cererii reclamantei, excepţie întemeiata pentru următoarele motive:

Potrivit disp art 53 Cod fam. care instituie prezumţia de paternitate copilul născut in timpul căsătoriei are ca tata pe soţul mamei astfel încât in cazul de fata minorul V.A.V., nascut la data de .. 1993 in timpul căsătoriei dintre reclamanta si parat are ca tata pe paratul V.P.S. dupa cum rezulta si din certificatul de naştere al minorului. Potrivit disp, Codului familiei copilul născut in timpul căsătoriei si care beneficiză de prezumţia de paternitate , nu poate avea ca tata un alt barbat decât sotul mamei, daca acesta din urma nu a promovat o acţiune in tăgada paternităţii pentru a schimba filiaţia fata de tata.

Ca urmare având in vedere ca aşa cum arata si disp art 57 Cod fam. acţiunea in contestarea recunoaşterii paternităţii priveşte doar pe copilul conceput si născut in afara de casatorie si recunoscut ulterior prin declaraţie la serviciul de stare civila, înscris autentic sau testament iar in cazul de fata minorul V.A.V. a fost născut in timpul căsatoriei dintre reclamanta si parat, neexistând o hotărâre judecătoreasca prin care a fost tăgăduita paternitatea , instanţa constatând ca acţiunea reclamantei este inadmisibila o va respinge.

Etichete: