Top

Plângere contravenţională

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău, petentul a cerut anularea procesului verbal de constatare a contravenţiei seria CC nr. 0733300 din 23.06.2008 încheiat de intimatul I.P.J. Bacău.

Plângerea este scutită de plata taxei de timbru şi a timbrului judiciar în temeiul art.36 din O.G. nr.2/2001. În motivarea plângerii petentul susţine că a virat la dreapta la intersecţia cu strada Aviatori din municipiul Bacău, pe culoarea verde a semaforului După ce a virat la dreapta, arată petentul, a fost oprit de un agent de poliţie.

Pentru dovedirea plângerii petentul a depus la dosar copia procesului verbal de constatare a contravenţiei şi a solicitat audierea martorului A P. Intimatul a depus întâmpinare în care susţine legalitatea procesului verbal şi solicită menţinerea acestuia şi a sancţiunii aplicate.

În susţinerea procesului verbal intimatul a depus la dosar procesul verbal contestat şi raportul agentului constatator.

Din oficiu instanţa a dispus audierea unui martor ocular despre care se face vorbire în raportul agentului constatator, respectiv conducătorul autovehiculului cu nr. de înmatriculare BC, numitul N B, care deşi legal citat, nu s-a prezentat în instanţă.

Din probele administrate în cauză instanţa reţine următoarele:

Prin procesul verbal de constatare a contravenţiei seria CC nr. 0733300 din 23.06.2008 încheiat de intimatul I.P.J. Bacău petentul a fost sancţionat contravenţional în temeiul art. 100 alin 3 lit. d din O.U.G. nr. 195/2002 cu amendă în cuantum de 200 lei (RON) şi reţinerea permisului de conducere în vederea suspendării. În sarcina acestuia s-a reţinut că în data de 23.06.2008, la ora 1816, petentul a condus autovehiculul marca Renault Clio cu nr. de înmatriculare BC pe strada Republicii din municipiul Bacău, circulând dinspre zona centrală, iar la intersecţia cu strada Aviatori a efectuat virajul la dreapta pe culoarea roşie a semaforului electric. Se menţionează că se afla singur în maşină.

Cu privire la legalitatea procesului verbal, instanţa reţine că au fost respectate dispoziţiile art. 16-19 din O.G. nr. 2/2001 care prevăd condiţiile de formă ce trebuie să le îndeplinească actul constatator al contravenţiei.

În ce priveşte temeinicia procesului verbal, art. 100 alin. 3 lit. d din O.U.G. nr. 195/2002 prevede: constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului.

Din textul legal enunţat rezultă că fapta săvârşită de petent constituie contravenţie şi în mod justificat acesta a fost sancţionat. Instanţa reţine că fapta prezintă un grad ridicat de pericol social, cu atât mai mult cu cât semaforul era amplasat în imediata apropiere a unei de treceri de pietoni(astfel cum arată agentul constatator în raport), motiv pentru care în cauză nu pot fi aplicate dispoziţiile art. 7 din O.G. nr. 2/2001 privind sancţiunea avertismentului.

Instanţa va înlătura declaraţia martorului A P care nu se coroborează cu nici o altă probă din dosar, în condiţiile în care petentul însuşi a recunoscut săvârşirea faptei în momentul constatării acesteia şi a declarat sub semnătură că „recunoaşte că a greşit dar nu trebuia să i se ia permisul.” Susţinerea petentului potrivit căreia această menţiune a fost adăugată de agentul constatator după ce el a semnat procesul verbal, nu poate fi primită de vreme ce menţiunea poartă semnătura petentului realizată exact în dreptul acesteia şi distinctă de cea care a fost executată la rubrica „am luat la cunoştinţă.” În plus, deşi martorul a declarat că a intervenit în discuţia dintre poliţist şi petent la faţa locului, nici petentul în plângerea contravenţională şi nici agentul constatator în raportul său nu face vorbire de această persoană.

Pentru aceste considerente şi în temeiul dispoziţiilor legale care au fost enunţate va respinge plângerea ca nefondată.

Etichete: