Top

Inregistrare tardiva a nasterii

SETINŢA CIVILĂ NR.134

Şedinţa publică de la 19.01.2009

La data de ………., s-a înregistrat pe rolul acestei instanţe, sub nr. ……., cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta ………, domiciliată în ……….. în contradictoriu cu pârâta ……………. solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună înregistrarea naşterii minorului ………

În motivarea cererii, reclamanta, a arătat că minorul s-a născut la data de 24.07.2002 la Spitalul Bakirköy din Istanbul, unde a fost eliberat un raport de naştere din care rezultă sexul, data şi ora naşterii copilului. A arătat reclamanta, că nu a declarat naşterea, de teama să nu –şi piardă cetăţenia română, aşa cum în mod greşit, au informat-o diverse persoane.

S-au depus la dosarul cauzei înscrisuri iar în drept au fost invocate disp.art.23 al.2 din Decretul nr.31/1954, art.21 din Legea 119/1996.

La solicitarea instanţei Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tulcea, a efectuat verificări, rezultatul acestora fiind comunicat instanţei cu adresa nr. 26137 din 12.12.2008 (fila 19 din dosarul cauzei).

La termenul de judecata din data de 15.12.2008, instanţa a dispus efectuarea unei expertize medico-legale, pentru a se stabili vârsta, sexul şi data naşterii minorului în cauză, raportul de expertiză fiind înaintat la dosar la data de 12.01.2009 (fila 25 din dosarul cauzei).

Examinând cererea în raport de actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Din raportul de expertiză medico-legală, rezultă că minorul ………….. are o vârstă aparentă de aproximativ 6 ani, data reală a naşterii putând fi ……. Aceste date se coroborează cu rezultatul cercetărilor efectuate de către S.P.C.L.E.P. din cadrul Consiliului Local Tulcea, precum şi cu raportul de naştere eliberat la data de 25.07.2002 de Spitalul Bakirköy-Turcia.

Faţă de cele mai sus arătate, văzând şi dispoziţiile art. 21 din Legea 119/1996, instanţa constată că cererea reclamantei este întemeiată, urmând a fi admisă.

Pe cale de consecinţă, va dispune înregistrarea naşterii minorului …………, născut la data de ……., în loc. Istanbul, ţara Turcia, sex bărbătesc, cetăţenie şi naţionalitate române, fiul lui …………, născut la data de …….. în ………, naţionalitate şi cetăţenie române, domiciliat în sat ………, şi ……….., născută la data de …… în ………., naţionalitate şi cetăţenie române, domiciliată în …………..

Etichete: