Top

Calitatea procesuala activa in plangerile formulate impotriva hotararilor comisiei judetene de fond funciar, prin prisma disp. art.53 din Legea nr.18/1991, republicata.

Prin sentinta civila nr. 10708 din 6 octombrie 2008, Judecatoria Iasi a respins, ca fiind introdusa de o persoana fara calitate procesuala pasiva, cererea formulata de reclamantul FC in contradictoriu cu paratele Comisia jud. Iasi de fond funciar si Comisia locala de fond funciar Mironeasa impotriva Hotararii nr.1138/04.03.2008; prin cererea formulata, reclamantul a solicitat sa se dispuna anularea inscrisului mentionat si reconstituirea dreptului sau de proprietate asupra suprafetei de 1,52 ha teren, situat in intravilanul comunei Mironeasa, jud.Iasi.

Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta a apreciat ca, din punct de vedere al conditiilor de exercitare a actiunii civile, cererea de chemare in judecata adresata instantei trebuie sa indeplineasca in mod obligatoriu si cumulativ o serie de conditii: interesul, calitatea si capacitatea. In ceea ce priveste calitatea procesuala activa, aceasta confera unei persoane puterea in virtutea careia exercita actiunea in justitie. In speta, s-a apreciat ca in introducerea plangerii impotriva hotararilor comisiei judetene de fond funciar calitatea procesuala activa apartine, prin prisma disp. art.53 din Legea nr.18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prev. art.8 din acelasi text de lege, persoanei indreptatite la stabilirea dreptului de proprietate, adica fostului proprietar sau succesorului acestuia ori persoanei indreptatite sa beneficieze de constituirea dreptului de proprietate.

Cum din inscrisurile depuse la dosar a rezultat ca reclamantul nu era indreptatit la reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafetei de 1,52 ha teren, detinuta in timpul vietii de SV, vecin de-al sau pentru care a suportat cheltuielile de inmormantare, intrucat acesta, desi a invocat calitatea de mostenitor a defunctului ca urmare a faptului ca nu a avut copii din casatorie, nu a probat, conform prev. art. 13 al Legii nr.18/1991 aceasta calitate, instanta a respins actiunea, admitand exceptia lipsei calitatii procesuale active, invocate din oficiu.

Tags: