Top

Actiune in nulitatea titlului de proprietate- calitate procesuala activa conferita de validarea cererii de reconstituire, fara a fi necesara si punerea in posesie

Decizia civila nr. 2186 din 6.11.2008 Tribunalul Iasi, Sectia Civila

Prin sentinta civila nr. 6975/26.05.2008 pronuntata de Judecatoria Iasi s-a admis exceptia lipsei calitatii procesuale active si s-a respins cererea de chemare în judecata formulata de reclamanta M.C., în contradictoriu cu pârâtii V.C.M. si V.C.P. , ca fiind introdusa de o persoana lipsita de calitate procesuala activa.
Pentru a pronunta aceasta hotarare, prima instanta a retinut: calitatea procesuala activa semnifica titlul care confera unei persoane puterea în virtutea careia poate exercita actiunea în justitie, justificata de regula de un interes legitim personal, nascut si actual, acesta apartinând în majoritatea cazurilor titularului dreptului sau interesului, insa raportat la prev. art. III din Legea nr.169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, reclamanta nu a dovedit existenta acestui interes si implicit a faptului ca i s-a creat un prejudiciu prin emiterea titlului de proprietate pe numele pârâtilor, intrucat reclamanta nu a dovedit in cauza efectuarea unor minime demersuri catre Comisia locala de fond funciar Rediu, in vederea punerii in posesie ulterior validarii, care sa confere legitimitate cererii sale, in sensul constatarii de catre instanta a unei eventuale suprapuneri intre terenul acesteia si cel ce face obiectul Titlului de proprietate nr.117999/13.08.1997, emis pe numele pârâtilor.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamanta M.C., aratand ca din moment ce i-a fost recunoscut si restabilit dreptul de proprietate pe un teren atribuit unor persoane care nu erau indreptatite la reconstituire, pe un amplasament care i-a apartinut, isi justifica interesul de a promova actiunea si implicit calitatea procesuala activa.
Recursul este intemeiat.
Cererea formulata in baza Legii 18/1991, solutionata favorabil, justifica interesul si calitatea procesuala activa in cererea din cauza, in conditiile in care hotararile Comisiei Judetene Iasi de fond funciar confirma vocatia reclamantului la reconstituirea dreptului de proprietate.
In speta, reclamanta M.C. a beneficiat de reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata totala de 10 ha teren situat pe raza comunei Rediu, jud. Iasi, fiind inscrisa in anexa 2a la Hotararea nr. 6863/25.07.1991 emisa de Comisia Judeteana Iasi pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.
Acest fapt este suficient pentru a-i conferi legitimitate procesuala activa in actiunea avand ca obiect constatarea nulitatii titlului de proprietate eliberat paratilor, intrucat ea a dovedit ca detine in patrimoniu un drept recunoscut de lege cu privire la suprafata de 10 ha teren de pe raza comunei Rediu, fara a fi tinuta sa probeze, in aceasta faza, ca a beneficiat si de punerea in posesie, suprapunerea vechiului amplasament al proprietatii sale cu amplasamentul inscris in titlul de proprietate eliberat paratilor fiind un aspect ce vizeaza temeinicia in fond a pretentiilor reclamantei si nu justificarea calitatii sale procesuale active.
In considererea celor mai sus expuse, tribunalul a constatat ca recursul este intemeiat si, in baza art. 312 alin.5 C.p.civ., a casat sentinta recurata, in sensul respingerii exceptiei lipsei calitatii procesuale active si a trimis cauza spre rejudecare primei instante.

Etichete: