Top

Hotarare care sa tina loc de act autentic. Lipsa consimtamantului tuturor partilor implicate.

Prin sentinta civila nr. 14530 din 28 noiembrie 2008, Judecatoria Iasi a respins cererea formulata de reclamantii LR si LM in contradictoriu cu pârâtele SM, IE, BM si FV, în calitate de mostenitoare ale defunctului SG, prin care se solicita pronuntarea unei hotarâri care sa tina loc de act de vânzare-cumparare pentru imobilul din satul si comuna D, jud. Iasi pentru 10.000 mp teren.

Pentru a dispune astfel, instanta a retinut ca, in fapt, la 18.05.2004 a fost încheiat un înscris sub semnatura privata. SBM a aratat ca a primit suma de 24.000.000 Rol reprezentând diferenta pâna la 40.000.000 Rol pentru care a vândut suprafata de 10.000 m.p. teren intravilan situat în „tarlaua comunei Dumesti”, respectiv T37 si p 560; actul a fost semnat de martorul RD. La 17.05.2004, SM si BM au declarat ca au primit 400 Euro de la LR si LM ca un acont în vederea intermedierii unui contract de vânzare-cumparare a unui teren în intravilan de 9000 m.p. la intrarea în comuna Dumesti.

La dosar exista actul sub semnatura privata prin care BM (a convenit prin actul de mâna scris si semnat de aceasta si de mama sa la 17.05.2004 sa-i vânda lui LR si LM terenul de 10000 m.p. din intravilan, T37, parcela 560/12, din comuna Dumesti, jud. Iasi. Se precizeaza ca a vândut din aceasta parcela de 1000 m.p. la 15.08.1994, actul fiind semnat de parintii acesteia SG si SM (dupa cum au precizat reclamantii).

Se mai arata ca restul de 9000 mp o reprezinta diferenta pâna la 10.000 m.p. din parcela mai sus mentionata (fila 55 dosar).

Se precizeaza ca a fost încheiat un act prin agentie. Conventia va fi finalizata la venirea în tara, din Italia a matusii sale FV, aceasta dându-si acordul verbal privind aceasta vânzare.

Din antecontractul din 18.06.2004 încheiat între BSM si LR de la fila 7 dosar rezulta ca prima s-a obligat sa vânda imobilul (teren) din comuna Dumesti, tarlaua 37, parcela 560/12 pentru 40.000.000 ROL.

Partile s-au obligat ca dupa perfectarea dosarului de acte notariale (1508) sa se prezinte la unul din birourile notariale publice din Iasi, ales de parti, pentru semnarea contractului de vânzare-cumparare fara somatii sau alta înstiintare.

Actul a fost semnat la 18.06.2004.

Din certificatul de mostenitor nr. 5 din 28.10.2005 emis de BNP AVV rezulta ca de pe urma lui SG, decedat la 09.02.1996, cu ultimul domiciliu în comuna Letcani, jud. Iasi, au ramas urmatoarele bunuri: dreptul de proprietate asupra ternului situat în comuna si satul Letcani, jud. Iasi de 35.000 m.p. conform titlului de proprietate nr. 75539/23.11.1994 emis de Comisia Judeteana Iasi pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor. Si cota de ˝ din dreptul de proprietate asupra casei de locuit amplasata pe ternul descris mai sus. Restul cotei indivize de ˝ din dreptul de proprietate asupra casei de locuit apartine sotiei supravietuitoare – SM.

Ca mostenitori au fost indicati: SM (sotie supravietuitoare – 2/8); BM (fiica – 2/8); IE (fiica – 2/8); FV (fiica . 2/8). La fila 9 exista mentiunea „si FV (nascuta S) dar actul nu este semnat si de aceasta.

Prin sentinta civila nr. 13455/18.12.2006 pronuntata de Judecatoria Iasi în dosarul nr. 22990/245/2006 a fost admisa actiunea formulata de reclamanta FV în contradictoriu cu pârâtele IE, BM si SM; s-a dispus iesirea partilor din indiviziune asupra terenului de 10.000 m.p., arabil, din tarlaua 37, parcela 560/12, aflat în extravilanul comunei si satului Letcani, judetul Iasi, acesta fiind atribuit în natura reclamantei.

La dosarul cauzei exista titlul de proprietate nr. x/23.11.1994 pe numele lui SG pentu suprafata de 3 ha si 5000 mp situat în satul Cogeasca, comuna Letcani, jud. Iasi.

La interogator (fila 90) LM nu a fost de acord cu eliberarea ternului, motivând ca are casa; a recunoscut ca ocupa suprafata de 10.000 m.p. si ca i-a fost notificat faptul de a i-o elibera.

BM a aratat ca a fost doar o promisiune pentru 1 ha teren, p. 560/12, t. 37 din comuna Dumesti, jud. Iasi (fila 120).

LR a aratat ca BM si SM i-au spus ca cei 400 Euro pe care i-a platit la 17.05.2004 au fost un acont pentru a se asigura ca terenul în cauza urma a fi vândut altcuiva (fila 121).

Conform art. 948 C.civil „ Conditiile esentiale pentru validitatea unei conventii sunt:

1. capacitatea de a contracta:

2. consimtamântul valabil al partii ce se obliga;

3. un obiect determinat;

4. o cauza licita.”

Or, nu exista un acord unanim de vointa pentru toate partile.

În prezent, terenul apartine VF care nu si-a manifestat vointa în sensul înstrainarii terenului. Cum conventia nu poate fi ratificata în lipsa acordului unanim al coindivizarilor, iar, pe de o parte, inscrisul de la fila 154, nedatat, nu este semnat de SG, ci de SM, iar, pe de alta parte, terenul nu este identificat suficient pentru a se stabili daca face parte din cei 10000 m.p., instanta va respinge prezenta actiune.

Etichete: