Top

Anulare Ordin Prefect

Prin sentinta civila nr.5031/31.03.2009, a Judecatoriei Iasi , a fost admisa în parte , plângerea formulata de TG , în contradictoriu cu Prefectul Judetului Iasi , s-a dispus anularea Ordinului emis la 03.10.2008 si s-a reconstituit dreptul de proprietate al petentei pentru terenul în suprafata de 135 mp situat în Iasi.

A fost respinsa cererea vizând plata cheltuielilor de judecata.

A retinut instanta din analiza Ordinului contestat ca autorii defunctei, TN si TD , au dobândit prin act autentic de vânzare – cumparare un imobil casa de locuit în suprafata de 583 mp , în Iasi, iar prin procesul – verbal din 29.03.1937 , terenul a fost trecut în proprietate de stat si prin Decretul 239/1981 , a fost expropriata suprafata de 583 mp, iar potrivit certificatului de mostenitor 1132/1981, petenta este mostenitoarea lui TN.

Prin Ordinul astazi contestat , a fost respinsa cererea petentei TG retinându-se ca terenul este afectat de detalii de sistematizare fiind realizate constructii si investitii. Concluziile expertizei efectuate în cauza au certificat faptul ca, doar suprafata de 301 mp este afectata de constructii si investitii, suprafata de 135 mp fiind teren liber neafectat de detalii de sistematizare.

Prin consecinta, plângerea petentei s-a admis în parte si a fost constituit petentei dreptul de proprietate pentru 135 mp .

Cererea vizând plata cheltuielilor de judecata a fost respinsa întrucât nu s-a dovedit culpa procesuala a pârâtului.

Etichete: