Top

COPARTICIPARE PROCESUALĂ. INTERES LEGITIM PENTRU A SOLICITA CONSTATAREA NULITĂŢII ABSOLUTE A TITLULUI DE PROPRIETATE

Prin sentinta civila nr.1490 din 03.02.2009 , Judecatoria Iasi a respins actiunea formulata de reclamanta A.A., a respins exceptia lipsei coparticiparii procesuale active si a admis exceptia lipsei interesului legitim. Astfel , prin actiunea înregistrata la Judecatoria Iasi , AA a chemat în judecata DV , Comisia judeteana de fond funciar si Comisia locala de fond funciar solicitând sa se constate nulitatea TP emis pe numele pârâtei DV pentru terenul în suprafata de 376 m.p. situat în Iasi .

Pentru a pronunta aceasta hotarâre instanta, a retinut ca titlul de proprietate emis pe numele sotului defunct al reclamantei a fost anulat întrucât acesta a avut la baza un act sub semnatura privata fara efect translativ de proprietate si prin urmare nu putea sta la baza valorificarii dreptului de proprietate în conditiile Legii 18/1991 .

Din analiza ansamblului probator administrat în cauza, rezulta ca defunctul sot al pârâtei a fost un detentor precar al bunului imobil în litigiu întrucât bunul nu a iesit din posesie legatara , titlul de proprietate emis în beneficiul acestuia fiind nul. Se retine ca imobilul a apartinut în proprietate sotilor S.T.si S.E. fiind înstrainat defunctului sot al reclamantei de catre unul dintre fii proprietarilor , respectiv S.Gh. cu toate ca mai existau doi mostenitori S.I. si B.P. Mai mult chiar doar B.P. a fost aceea care a testat întreaga sa avere si a continuat sa locuiasca în imobil pâna la deces, în 1989 exercitându-si prerogativele de proprietar. Într-o atare situatie, atâta vreme cât testatoarea B.P. a continuat sa pastreze posesia imobilului pâna la decesul sau, ea nu a putut transmite prin legat proprietatea bunului imobiliar întrucât, zdelca încheiata nu are semnificatia juridica a unei vânzari ci da nastere unei obligatii de a face. Prin consecinta reclamanta nu-si justifica interesul legitim, situatie ce a determinat respingerea actiunii în constatarea nulitatii. În cauza s-a apreciat asupra neincidentei exceptiei lipsei coparticiparii procesuale active, întrucât actiunea formulata profita si celorlalti mostenitori.

Etichete: