Top

Rezoluţiune contract de vânzare cumpărare. desfiinţare contract; repunere în situaţia anterioară.

Prin sentinta civila nr. 356 din 13 ianuarie 2009, instanta a respins, ca neintemeiata, cererea prin care reclamanta CE a solicitat, în contradictoriu cu pârâta TA, sa se pronunte o hotarâre prin care sa se desfiinteze partial contractul de vânzare cumparare, autentificat pentru un trup de teren în suprafata de 5400 mp format din urmatoarele suprafete: 3236 mp teren vie, 905 mp teren vie 1175 mp teren padure,; 84 mp drum de acces, sa se dispuna repunerea partilor în situatia anterioara.

În motivarea cererii, se arata ca la data vânzarii, vânzatoarea nu a predat terenul în discutie prin aratarea acestuia si a semnelor de hotar la fata locului. În momentul în care reclamanta a dorit sa intre în stapânirea efectiva a terenului, a aflat ca acesta se afla în proprietatea statului si a fost concesionat de ADS catre SC Cotnari SA. Concesionarul nu a permis sa ia în primire terenul. Cu prilejul verificarii situatiei juridice a terenului a mai aratat reclamanta , a constatat ca de fapt înscrierea suprafetei în titlul de proprietate al vânzatoarei, a fost facuta fictiv, întrucât la data întocmirii titlului de proprietate terenul respectiv nu se afla la dispozitia comisiei locale de fond funciar, împrejurare care a facut ca pârâta , în fapt, sa nu fie pusa în posesie în mod real cu suprafata de teren înscrisa în titlul de proprietate. În acest context se invoca de catre reclamanta exceptia de neexecutare partiala a contractului.

În drept, reclamanta si-a întemeiat actiunea pe prevederile art. 109 CPC, art. 1313, 1319, 1320, 1326, 1337 Cod Civil.

Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta a retinut ca, fata de petitul cererii, motivarea în fapt si temeiul de drept indicat, reclamanta a formulat actiune având ca obiect rezolutiune partiala contract de vânzare cumparare si repunere în situatia anterioara pentru nerespectarea obligatiei de catre pârâta de a preda terenul în suprafata de 5400 mp. Vânzatorul are obligatia de predare a bunului vândut, punerea acestuia la dispozitia cumparatorului, în cazul vânzarii unui teren, predarea presupunând numai o atitudine pur pasiva din partea vânzatorului. În situatia de fata reclamanta invoca nerespectarea obligatiei de catre vânzator de a preda bunul vândut, invocând exceptia de neexecutare a contractului. În primul rând, exceptia poate fi invocata în cazul în care se cere de cealalta parte executarea unei obligatii, lucru care nu s-a întâmplat în situatia de fata. În al doilea rând, cumparatorul nu a facut dovada ca vânzatorul l-a împiedicat în vreun fel sa intre în posesia bunului vândut, de altfel, reclamanta aratând ca de fapt bunul vândut s-ar afla în posesia unei alte persoane. Considerând ca reclamanta are alta cale de a-si valorifica dreptul si ca nu s-a facut dovada încalcarii vreunei obligatii de catre pârâta vânzatoare, instanta respinge actiunea ca neîntemeiata

Etichete: