Top

Plângere împotriva procesului verbal de constatare si sancţionare a contravenţiilor. Neprezentarea martorului pe numele căruia a fost emis un mandat de aducere. Aplicarea art. 188 alin. 3 Cod proc.civ.

Petenta R.A.L. a solicitat anularea procesului verbal de contraventie seria A.Z. nr. 0889273/22.02.2008 întocmit de Politia municipiului Iasi si exonerarea de plata amenzii contraventionale de 500 lei aplicata ca urmare a retinerii savârsirii contraventiei prevazute de art. 2 pct. 21 din Legea 61/1991constând în aceea ca în calitate de administrator al S.C. A SRL servea clientii din bar cu bauturi alcoolice desi programul de functionare era pâna la ora 22,00.

Petenta nu si-a formulat probe în aparare.

Instanta a dispus citarea cu mandat de aducere a martorului care a semnat procesul verbal, dar acesta nu s-a prezentat, mentionând în declaratia ce i-a fost luata cu ocazia identificarii sale ca se va prezenta neînsotit.

Prin Sentinta civila nr. 5800/12.05.2008, instanta a dispus respingerea plângerii.

Tribunalul Iasi prin Decizia nr.1102/24.08.2008, a admis recursul formulat de petenta, a casat sentinta sus mentionata si a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare retinând ca prima instanta avea îndatorirea de a starui prin toate mijloacele legale în vederea audierii martorului pentru aflarea adevarului.

Cauza a fost înregistrata sub nr. 22064/2008 si de asemenea s-a dispus citarea martorului cu mandat de aducere, din procesul verbal întocmit de IJJ Iasi rezultând ca persoana în cauza nu figureaza în baza de date a SEIP si ca nu a locuit niciodata în imobilul ce a fost mentionat ca domiciliul acestuia.

Potrivit disp. art. 188 (2) C.pr.Civila în pricinile urgente se poate dispune aducerea martorilor cu mandat chiar la primul termen, iar potrivit art. 188 (3) daca, dupa mandatul de aducere martorul nu se înfatiseaza, instanta va putea pasi la judecata.

Potrivit art. 129 (5) C.pr.civ. judecatorii au îndatorirea sa staruie prin toate mijloacele legale pentru a preveni orice greseala privind aflarea adevarului în cauza, însa procedura nu stabileste câte mandate de aducere se pot emite pe numele aceleasi persoane, în conditiile în care plângerile contraventionale trebuie judecate cu precadere, iar în speta desi dupa casare s-a continuat citarea martorului cu mandat de aducere acesta nu s-a prezentat.

In cauza s-a pronuntat Sentinta civila nr. 15362/17.12. 2008 prin care s-a admis plângerea, întrucât nu s-a dovedit ca petenta a savârsit fapta.

Etichete: