Top

Calitatea procesuală pasivă într-o acţiune având ca temei răspunderea civilă pentru fapta lucrului.

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Iasi la data de 23.10.2008 reclamanta SC M SRL a solicitat obligarea pârâtei SC M T SRL la plata sumei de 10352,98 lei reprezentând contravaloarea motorinei alimentata de la pompa de combustibil comercializat de pârâta, contravaloarea facturii pentru tractarea autoutilitarei si a facturii de reparare a automobilului în urma folosirii combustibilului contrafacut comercializat de catre pârâta. S-a mai solicitat si obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea actiunii sale, reclamanta a aratat ca la data de 12.02.2008 auto marca Mercedes Benz 313 CDI KA Sprinter, aflat în utilizarea reclamantei a fost alimentat cu motorina de la statia de carburanti sub franciza Lukoil, detiunta de pârâta. Din cauza calitatii defectuoase a combustibilului autoturismul a suferit avarii, costul reparatiilor si al tractarii fiind suportat integral de catre reclamanta.

În drept au fost invocate dispozitiile art. 998, 999, 1000 cod civil.

Pârâta a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca nefondata, argumentând ca afacerea pe care o conduce are la baza un contract de franciza cu LUKOIL, comercializând de peste trei ani acest produse, pâna la acest moment neprimind reclamatii. În sustinerea acestui punct de vedere a fost anexat contractul de franciza.

În sedinta publica de astazi instanta a pus în discutie exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, în temeiul art. 137 alin 1 cpc urmând a se pronunta cu întâietate asupra acestei exceptii de fond, absolute si permptorii.

În fapt instanta retine ca prin prezenta actiune reclamanta solicita obligarea pârâtei la plata contravalorii prejudiciului pretins înregistrat de aceasta ca urmare a alimentarii cu motorina de la una din pompele aflate în proprietatea pârâtrei. Prejudiciul, astfel cum pretinde reclamanta a fost provocat nu de modul de functionare al pompei ci de calitatea defectuasa a motorinei.

Din înscrisurile depuse la dosar de catre pârâta reiese faptul ca ea nu are calitatea de producator ci pur si simplu comercializazeaza produsele LUKOIL în temeiul unui contract de franciza.

În drept instanta retine dispozitiile art. 1000 cod civil potrivit caruia: „ Suntem asemenea responsabili de prejudiciul cauzat prin fapta persoanelor pentru care suntem obligati a raspunde sau de lucrurile ce sunt în paza noastra.”

Prin urmare, calitatea procesuala pasiva într-o actiune având ca temei raspunderea civila pentru fapta lucrului revine celui ce are paza juridica a acestuia, respectiv celui care întemeindu-se pe un drept are puterea sa de directie, control. În speta se pune însa problema scindarii pazei juridice între cel care are paza asupra structurii lucrului si cel care are paza comportamentului lucrurlui. Având în vedere faptul ca reclamanta indica în mod expres faptul ca prejudiciile au fost provocate de însasi structura lucrului, compozitia sa improprie, cel care urmeaza a fi tinut raspunzator va fi producatorul. Paznicul comportamentului lucrului nu are posibilitatea de a controla functionarea structurii si compozitiei interne a acestuia.

Pentru aceste motive de fapt si de drept instanta va admite exceptia invocata, respingând în consecinta actiunea.

Etichete: