Top

Răspundere civilă delictuală. Lucruri aflate în pază juridică. Deficienţe proprii naturii bunului.

Pârâta, care la momentul producerii faptului cauzator de prejudiciu, avea paza juridică a bunurilor reclamantei, este exonerată de răspundere dacă dovedeşte lipsa unei culpe în producerea evenimentului şi cauzarea lui de intervenţia unei defecţiuni tehnice, în cursul exploatării normale.

Împrejurarea este raportată la o situaţie intrinsecă acestui bun, iar nu unei greşite utilizări a lui de către pârâtă, motiv pentru care prejudiciul produs nu-i poate fi imputat acesteia.

Reclamanta – societate comercială a solicitat obligarea pârâtei SNTFM ( CFR MARFĂ ) S.A. – Agenţia Teritorială Constanţa la contravaloarea celor patru vagoane avariate în cursul transportului efectuat, precum şi la cheltuielile de judecată ocazionate de acest proces.

S-a motivat, în considerente, că pârâta a executat în beneficiul reclamantei un transport de marfă, în componenţa garniturii de tren fiind incluse şi cele 4 vagoane ale reclamantei; în urma unui eveniment produs pe calea ferată, acestea s-au răsturnat şi au fost grav deteriorate.

Analizând condiţiile de atragere a răspunderii civile delictuale, instanţa a apreciat că în cauză nu pot fi reţinute ca incidente dispoziţiile art. 998 şi urm. cod civil, referitoare la fapta proprie, ci cele ale art. 1000 alin. 1 cod civil, respectiv răspunderea pentru prejudiciul produs de ,,lucrurile ce sunt sub pază”.

S-a avut în vedere, totodată, că în speţă nu sunt întrunite condiţiile antrenării acestei răspunderi, reclamanta nefiind în măsură să probeze raportul de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciul suportat. Astfel, raportul de cercetare a evenimentului feroviar – al cărui conţinut a fost însuşit de reclamantă – a constatat cu ocazia verificărilor că deraierea şi răsturnarea unor vagoane din compunerea trenului s-au datorat unor defecţiuni de ordin tehnic, respectiv ruperii fusului unei osii, ca efect al supraîncălzirii.

Raportul întocmit a constatat că acest incident se putea produce în mai multe etape.

Pârâta, care avea la momentul producerii faptului cauzator de prejudiciu, paza juridică a bunurilor reclamantei, a dovedit lipsa unei culpe în producerea acestui eveniment şi, deci, exonerarea sa de răspundere. Defecţiunea tehnică intervenită în cursul exploatării normale a lucrului este asimilată unei situaţii intrinseci acestuia, iar nu unei greşite utilizări, motiv pentru care prejudiciul produs nu poate fi imputat pârâtei.

(sentinţa civilă nr. 2955 COM/ 13.11.2001, irevocabilă prin nerecurare)

Etichete: