Top

Fond funciar. Nulitate absoluta titlu de proprietate.

Prin cererea înregistrata pe rol sub nr. 6008/245/2007, reclamantul AC a chemat în judecata pe pârâtii AS, Comisia locala Voinesti de fond funciar, Comisia judeteana Iasi de fond funciar, solicitând constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate …/1993.

În motivarea cererii, reclamantul arata ca în baza contractului de vânzare cumparare …/1.06.1994 este proprietarul imobilului în suprafata de 1000 mp, compus din teren si casa de locuit din intravilanul satului Voinesti. Acest imobil a fost stapânit de pârât, tatal sau, pâna în urma cu 1 an, când s-a recasatorit si s-a mutat. Ulterior, mai arata reclamantul ca el a fost cel care a întretinut imobilul, dar la începutul lunii martie 2007 a constatat ca împrejmuirea este distrusa si o alta persoana s-a pretins proprietarul terenului. Cu aceasta ocazie a aflat de existenta titlului de proprietate în cauza. Primarul localitatii i-a precizat ca titlul de proprietate a fost emis din eroare. Mai arata reclamantul ca pârâtul nu a detinut niciodata teren în acest loc, nu a fost înscris în registrul agricol.

În drept, se invoca art. III din Legea 169/1997.

Pârâtul A. S. a formulat întâmpinare, solicitând respingerea actiunii reclamantului. Arata ca el a cumparat locuinta si gradina cu act sub semnatura privata de la sotii I înca din anul 1986, el locuind acolo 21 de ani si comportându-se ca adevarat proprietar si platind impozitele. Înscrisul sub semnatura privata i-a fost sustras de reclamant, care locuia cu el în imobil. De asemenea, reclamantul a încheiat fara a-i aduce la cunostinta actul autentic de vânzare cumparare. Sotii I au încheiat actul în ideea ca cel care a cumparat este fiul si mostenitorul lui.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine cele ce urmeaza:

Prin titlul de proprietate ……/1993 a fost reconstituit dreptul de proprietate lui AS pentru suprafata de 1411mp din localitatea Voinesti.

Prin contractul de vânzare cumparare autentificat sub nr. …/1.06.1994, reclamantul cumpara de la fam.I suprafata de 1000mp pe care se afla o casa de locuit.

Imobilul a fost dobândit de vânzatori prin cumparare prin act autentic în 1974, nu a fost preluat de stat si nu a putut forma obiectul Legii 18/1991, fiind stapânit continuu întâi de vânzatori si apoi de pârât, care sustine ca a încheiat în 1986 cu primii un înscris sub semnatura privata.

Potrivit art. III din Legea 169/1997, asa cum a fost modificata prin Legea 247/2005, (iii) actele de reconstituire si constituire a dreptului de proprietate în favoarea altor persoane asupra terenurilor proprietarilor care nu au fost înscrisi în cooperativa agricola de productie, nu au predat terenurile statului sau acestea nu au fost preluate de stat prin acte translative de proprietate sunt lovite de nulitate absoluta.

În cauza de fata, pârâtului persoana fizica i s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra suprafetei de 1000mp din cei 1400mp din titlu pe terenul ce a facut obiectul contractului reclamantului, teren care la momentul emiterii titlului de proprietate era proprietatea familiei I, nefacând obiectul Legii 18/1991. Din documentatia depusa la dosar nu rezulta îndreptatirea pârâtului la reconstituirea acestei suprafete de teren, prezumtivul înscris sub semnatura privata nefiind depus în acest sens nici în fata comisiilor de fond funciar si nici în fata instantei. De altfel, înscrisul chiar daca ar fi existat nu ar avea valoarea transmiterii proprietatii, nefiind încheiat în forma autentica, astfel încât nu putea face dovada îndreptatirii pârâtului la reconstituire.

Dreptul familiei I s-a transmis reclamantului, care a dobândit astfel interesul legitim cerut de art. III din Legea 169/1997.

Suprapunerea terenului din titlu cu cel din contractul de vânzare cumparare rezulta din expertiza efectuata în cauza.

Fata de acestea, instanta constata ca este întrunit în cauza motivul de nulitate absoluta prevazut de art.III lit.iii din Legea 169/1997, pârâtului fiindu-i reconstituit dreptul de proprietate pe o suprafata de teren care nu a format obiectul Legii 18/1991, fiind în proprietatea privata a altor persoane care nu au fost deposedate prin masurile de colectivizare.

Astfel, instanta va admite actiunea si va constata nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate pentru suprafata de 1000mp, asa cum a fost identificata de expertul tehnic.

Etichete: