Top

Acţiune în constatare

Reclamanta S.C. N S.R.L. a solicitat în contradictoriu cu comuna D – prin Primar – ca prin hotarârea ce se va pronunta sa constate ca a dobândit prin cumparare dreptul de proprietate asupra terenului în suprafata de 460 m.p. aferent constructiei, si sa se pronunte o hotarâre care sa tina loc de act autentic de vânzare – cumparare.

Actiunea a fost admisa cu motivarea ca pentru promovarea unui capat de cerere prin care sa se valideze actul de vânzare cumparare sub semnatura privata, este ca întelegerea partilor sa fie cuprinsa într-un înscris sub semnatura privata care sa îndeplineasca elementele esentiale ale unei conventii (capacitate, consimtamânt, pret, obiect determinat) si totodata ca bunul sa se afle în patrimoniul promitentului vânzator. Faptul ca partile au încheiat un asemenea antecontract de vânzare cumparare, reclamanta a achitat pretul si a intrat în stapânirea terenului , dar ca pârâta a refuzat sa se prezinte în fata notarului pentru a încheia contractul de vânzare cumparare în forma autentica o îndreptateste pe reclamanta sa solicite instantei, ca prin suplinirea consimtamântului debitoarei pârâte, sa pronunte o hotarâre care sine loc de act autentic de vânzare – cumparare.

Etichete: