Top

Fond funciar. Dovedirea calităţii procesuale active şi a interesului în cadrul acţiunii având ca obiect constatarea nulităţii absolute a titlului de proprietate

Prin actiunea formulata reclamanta V.A. a solicitat în contradictoriu cu pârâtii V.V., V.Vi., V.M., V.C., V.L., V.I., V.M., M.M. si Comisia judeteana de fond funciar ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se constate nulitatea absoluta a doua titluri de proprietate emise pe numele sotului sau, în prezent decedat, precum si a unui certificat suplimentar de mostenitor emis cu privire la acelasi defunct.

În motivarea cererii a aratat ca o parte dintre suprafetele de teren înscrise în titlurile de proprietate a caror constatare nulitate o solicita sunt bunurile sale proprii, dobândite prin înzestrare, iar în certificatul suplimentar de mostenitor este inclus unul dintre aceste terenuri, proprietatea sa personala.

Prin hotarârea pronuntata, instanta a admis exceptiile lipsei calitatii procesuale active si exceptia lipsei de interes a reclamantei în formularea cererii de chemare în judecata invocate de catre pârâta M.M. si a respins actiunea pentru acest motiv.

Astfel, nulitatea absoluta a unui act poate fi solicitata de orice persoana care justifica un interes, acesta trebuind sa fie legitim, personal, nascut, si actual.

Or, în cazul de fata, reclamanta nu are un interes actual pentru a putea promova o astfel de actiune, în conditiile în care nu a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafetele de teren pe care le considera bunurile sale proprii, stabilirea dreptului de proprietate facându-se la cerere, cf. disp. art. 8 al. 3 din legea 18/1991 rep., cu modificarile ulterioare.

Reclamanta nu a facut dovada ca a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, personal sau prin mandatar, iar din documentatia înaintata de catre Comisia judeteana de fond funciar, rezulta ca sotul sau a formulat cerere în nume propriu pentru suprafetele de teren cu care mentioneaza ca s-a înscris în C.A.P. si pe cere le-a primit de zestre de la parintii sai sau care îi revin pe cale succesorala. Prin nici una dintre cererile formulate, fostul sot al reclamantei nu mentioneaza ca ar actiona si ca mandatar al sotiei sale, pentru bunuri care ar constitui doar proprietatea personala a acesteia.

De asemenea, din evidentele Comisiei locale de fond funciar nu rezulta ca reclamanta a formulat cerere de reconstituire în nume propriu, fiind înregistrata doar cererea formulata de fostul sau sot.

Deci, atât timp cât reclamanta nu a formulat cerere pentru stabilirea dreptului de proprietate, nu are un interes actual în promovarea actiunii si implicit nici calitate procesuala activa, întrucât, chiar si în urma desfiintarii actelor contestate, nu ar putea beneficia de reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea sa, în lipsa cererii la care o obliga disp. art. 8 al. 3 din legea 18/1991 rep. cu modificarile ulterioare.

Neavând calitate procesuala si interes în a solicita constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate, reclamanta nu are calitate procesuala si nici interes pentru a cere constatarea nulitatii absolute certificatului de mostenitor eliberat ulterior, pe baza acestui act de proprietate si cu care a fost de acord în momentul întocmirii sale de catre B.N.P.

Etichete: