Top

Lipsa de interes in formularea cererii de modificare titlu de proprietate

Primarul comunei M a formulat in contradictoriu cu G.G. si Comisia judeteana de Fond funciar Iasi prin care solicita constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate emis pe numele G.Z.; înscrierea suprafetei corecte a suprafetei de teren agricol si anume de 3, 62 ha in loc de 4,98 ha; înscrierea corecta a prenumelui De Gl v mi in loc de G.Z.
Cererea reclamantului este scutita de tata de timbru.
Paratul legal citat s-a prezentat in instanta si a aratat ca este de acord cu actiunea ca cererea de reconstituire a dreptului de proprietate a fost formulata de GV MI si ca nu este singurul mostenitor al defunctului GZ depunând la dosar anexa 24 privind mostenitorii
Instanta deliberând asupra cererii reclamantului retine ca acesta a solicitat constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate emis pa numele defunctului G Z întrucât in acest titlu a fost notata o suprafata mai mare decât cea validata conform anexei 2a a satului Potangeni com Movileni solicitând si rectificarea prenumelui titularului dreptului de proprietate prin înlocuirea prenumelui de Z cu M .
La dosar a fost atasata documentatia care a stata la baza emiterii Titlului de proprietate documentatia din care instanta retine ca in anul 1991 numitul G v Mi a formulat o cerere de reconstituire dreptului de proprietate pentru suprafata de 5 ha teren situata in comuna Movileni.
Din aceeasi documentatie se retine ca G V s-a înscris in CAP cu suprafata de 3,62 ha .
Astfel se retine ca petentul cererii de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenul înscris in titlul de proprietate 99843 /2005 ce face obiectul acestei actiuni este G V M
Fata de documentatia care a stat la baza emiterii titlului de proprietate instanta constata ca cererea primarului de modificare a prenumelui titularului titlului de proprietate 99843/2005 este formulata in contradictoriu cu numitul G G fata de care nu se face dovada ca formulat cerere de reconstituire pentru terenul înscris in titlul de proprietate sau ca este mostenitor al petentului cererii de reconstituire dreptului de proprietate pentru suprafata înscrisa in titlul de proprietate.
In aceste conditii instanta retine ca reclamantul a formulat cererea sa in contradictoriu cu o persoana fata de care nu se face dovada ca a formulat cerere de reconstituire pentru suprafata de teren înscrisa in titlul de proprietate astfel incit instanta retine ca cererea este lipsita de interes si formulata in contradictoriu cu o persoana care nu are calitate procesual pasiva.
Întrucât modificarea unui titlu de proprietate poate fi solutionata numai in contradictoriu cu peroanele interesat si anume cele înscrise in titlul de proprietate sau mostenitorii acestui titlu retinând ca paratul G. G. nu este titular al cererii de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafata înscrisa in titlul a carui modificare se solicita de reclamant si nici nu este mostenitor al titularului dreptului de proprietate instanta in conformitate cu dispozitiile art. 1169 C.civ. rap la art. III din L 169 /97 va respinge cererea reclamantului.

Etichete: