Top

Necesitatea mandatului special de reprezentare in instanta

Domeniu: Mandat, mandatari

Tip: sentinta

Nr. 347/25.03.2009

Autor: Judecatoria Adjud

Necesitatea mandatului special de reprezentare in instanta.

Prin sent.civ. nr. 347/25.03.2009 Judecatoria Adjud a respins actiunea pentru anulare partiala titlu proprietate, formulata de reclamantul D. I. a chemat in judecata pe parata G. N., ca fiind formulata de o persoana fara calitate procesuala.

S-a retinut ca reclamantul a solicitat anularea titlului de proprietate nr. 18641/aprilie 1994 emis pe numele mostenitorilor lui I. M., in sensul radierii paratei din titlu, intrucat aceasta nu este mostenitor al defunctei. Reclamantul a aratat ca in baza procurii depusa la dosar si data de I.G. mostenitor al lui I.M. poate formula prezenta actiune de anulare titlu proprietate.

Parata, prezenta in instanta a aratat ca nu este de acord cu actiunea, pe motiv ca are calitate de mostenitor, apreciind ca reclamantul nu are calitatea de a o actiona in justitie pentru radierea ei din titlu.

Instanta a constatat ca prin titlul de proprietate nr. 18641/1994 a fost reconstituit dreptul de proprietate pentru o suprafata de 5700 mp teren, titlul fiind emis pe numele mostenitorilor defunctei I.M. si anume I. G., I. V. si G. N.

Desi reclamantul a sustinut ca are calitatea de a solicita anularea titlului, in sensul radierii unuia dintre titulari, in baza procurii autentificata sub nr. 28113/1993, instanta a constatat din verificarea mentiunilor acesteia ca prin procura respectiva, I. G. a mandatat pe reclamant ca in numele lui si pentru el sa lucreze suprafata de 0,80 ha teren vie si teren arabil pe cheltuiala reclamantului, urmand ca partile sa beneficieze de productie in parti egale.

Astfel, procura aratata nu da drept reclamantului sa introduca actiuni in justitie in locul lui I. G..

De asemenea, fata de motivul aratat in actiune pentru anularea titlului, reclamantul nu justificat nici un interes personal pentru a introduce actiunea in nume propriu.

Etichete: