Top

Fond funciar. Plângere împotriva Hotărârii Comisiei Judeţene Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenului.

Prin plângerea înregistrată sub nr.11594/245/2008 din 11.06.2008, BVM,
BVV, BVC, TVE, IVM au solicitat instanţei în contradictoriu cu CJI şi CMI
anularea hotărârii 1940 din 23.04.2008 şi reconstituirea dreptului de proprietate
pentru 2,54 ha pe raza comunei Bucium, cu cheltuieli de judecată.
A reţinut instanţa că prin hotărârea adoptată de CJI nr.140/23.04.2008 a
fost respinsă cererea petenţilor privind reconstituirea dreptului de proprietate
pentru 2,54 ha cu motivaţia pârâtei că extrasul emis de Arhivele Statului are o
valoare declarativă şi nu constituie act de proprietate. Din extrasul mai sus
invocat rezultă că BT figurează cu 2 ha şi 5000 m.p. indicându-se componenţa
membrilor familiei, iar din copia Registrului Agricol al numitului BGT rezultă
că în 1963 figura cu 0,31 ha. A mai reţinut instanţa că din certificatul de naştere
al autorului petenţilor rezultă că acesta se numea Barbu Vasile, părinţii acestuia
fiind B. T. şi B.Ş, încât nu există identitate cu persoana care solicită
reconstituirea dreptului de proprietate.
Examinarea succintă a extrasului emis de Arhivele Statului , Borderoul
Populaţiei Proprietăţilor şi Exploataţiilor Agricole din comuna Bucium sat
Pietrăria, Plasa Bucium, atestă că BĂ T figurează cu 2 ha şi 5000 m.p.
indicându-se componenţa membrilor familiei, iar din Registrul Agricol al lut
BGHT din 1963 rezultă că acesta figurează cu 0,31 ha . Certificatul de naştere al
autorilor petenţilor certifică că acesta se numea BV cu părinţi BT şi BŞ încât nu
există identitate cu persoana care a solicitat reconstituirea.
Mai mult chiar, depoziţia martorului audiat este contradictorie în raport cu
actul de proprietate prezentat, iar concluziile expertizei atestă că terenul nu poate
fi identificat. Din examinarea dispoziţiilor art.11 alin.1 din Lg.18/91 republicată
rezultă că „suprafaţa adusă în cooperativa agricolă de producţie este cea
rezultată din acte de proprietate, carte funciară,…” sau în lipsa acestora din orice
probe inclusiv declaraţii de martor”, iar dispoziţiile art.6 ind.1 din Lg.1/2000
prevăd că depoziţiile martorilor trebuie să fie pe toate laturile terenului. Din
coroborarea reglementărilor legale invocate rezultă că petenţii nu sunt persoane
îndreptăţite la reconstituire, plângerea urmând a fi respinsă ca neîntemeiată.

Etichete: