Top

Tardivitatea formulării plângerii funciare. Consecinţe.

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr 460/228/2007 petenţii MR si MN au solicitat în contradictoriu cu intimatele Comisia locală de fond funciar Bordei Verde si Comisia Judeteană Brăila pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor să se dispună anularea Hotărîrii nr 604/04.10.2006 a Comisiei Judetene Brăila. Prin sentinţa civilă nr 504/30. august 2007 s-a admis exceptia tardivităţii cerererii invocată de intimata Comisia Locală de fond funciar Bordei Verde si respins ca tardiv formulata cererea petentilor pentru următoarele motive: Petenţii au solicitat anularea hotărîrii nr 604/2006 si pe cale de consecinţă reconstituirea dreptului de proprietate în natură pentru 5,33 ha teren arabil. Prin întîmpinările depuse la dosar intimatele au solicitat respingerea cererii deoarece pe raza com. Bordei Verde nu mai există teren disponibil pentru retrocedare. La termenul de judecată din 26.06.2007 Comisia Locală de fond funciar Bordei Verde a invocat exceptia tardivităţii cererii petenţilor. Instanţa s-a pronunţat mai întăi asupra excepţiilor care fac de prisos cercetarea fondului cauzei si potrivit art 27 alin 8 din HG 890/2005 a admis excepţia si respins ca tardiv formulata cererea petenţilor.

Etichete: