Top

Fond funciar. Plângere împotriva Hotărârii Comisiei Judeţene Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenului.

Prin sentinţa civilă mai sus menţionată a fost respinsă plângerea numiţilor
M.C. şi F. M. C. reţinându-se că hotărârea Comisiei Judeţene este legală şi
plângerea neîntemeiată. La data de 17.02.2009 sub nr.3420 M.C. şi F. M.C. au
solicitat în contradictor cu CJI şi CLC anularea hotărârii 4898/2008 adoptată de
CJI, reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul în suprafaţă de 0,21 ha pe
raza comunei Ciurea, obligarea pârâţilor la daune cominatorii până la soluţionarea
cererii.
Probatoriul administrat atestă că în 1959 – 1963 FM şi M figurau cu
suprafaţa de 2 ha – 1,26 ha în tarlaua Tinoasa, 0,65 grădină; 0,09 curte. Prin
sentinţa penală 39/59 a fost confiscată suprafaţa de 1,50 ha iar din cea rămasă de 50
ha 0,20 a fost validată în anexa 30 Ciurea, rămânând de validat 0,17 ha. Potrivit
titlului de proprietate 24724/94 petenţilor li s-a reconstituit dreptul de proprietate
pentru 2 ha şi 0,900 m.p. rămânând o diferenţă e 0,17 ha .
Întrucât petenţii nu au achiesat la efectuarea unei expertize topometrice care
să identifice întreaga suprafaţă pretinsă, nu au pus dovezi care să certifice că autorii
au avut 3,66 ha, iar prin hotărârea adoptată de CJI a fost reconstituită întreaga
suprafaţă, plângerea a fost respinsă ca neîntemeiată.

Etichete: