Top

FOND FUNCIAR. Cerere de reconstituire pentru diferenta de teren pentru o suprafata care depaseste limita prev de art.39 din Legea nr.18/1991

TIP: sentinta civila

Nr/DATA: 2186/29.04.2008

AUTOR: Judecatoria Focsani

DOMENIU: Fond funciar

Prin sentinta civila nr.2186/29.04.2008 a fost respinsa plângerea petentilor prin care au solicitat anularea hotărârii data de intimata Comisia judeţeană Vrancea.

Pentru a pronunta aceasta solutie instanta a avut in vedere ca anterior, petenţilor li s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa totală de 64,5 ha astfel cum rezulta din titlurile de proprietate atasate.

In cauza sunt incidente prevederile art. 39 din Legea nr. 18/1991 potrivit cărora persoanele fizice ale căror terenuri agricole au fost trecute în proprietatea statului prin efectul actelor normative de expropriere, sau moştenitorii acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de teren trecută în proprietatea statului, până la limita suprafeţei prevăzute la art. 3 lit. h din Legea nr. 187/1945, de familie, indiferent dacă reconstituirea urmează a se face în mai multe localităţi sau de la autori diferiţi.

Cum suprafaţa prevăzută de art. 3 lit.h din Legea nr. 187/1945 este de 50 ha, însă petenţilor li s-a reconstituit dreptul de proprietate peste această suprafaţă, si cum prin plângerea se solicita reconstituirea dreptului de proprietate şi pentru diferenţa de 14,5 ha peste suprafaţa de 64,5 ha reconstituite, aceasta a fost respinsa neîntemeiată.

Etichete: