Top

Actiune in stabilirea paternitatii. Tardivitate actiune în stabilirea paternitatii

TIP SPETA: SENTINTA CIVILA
AUTOR: JUDECATORIA IASI
DOMENIU ASOCIAT: PATERNITATE. STABILIRE. TAGADA

Dosar nr. 14881/245/2002

DATA SI NUMARUL: Sentinta civila nr. 11929/26.11.2009
TITLU: Actiune in stabilirea paternitatii. Tardivitate actiune în stabilirea
paternitatii

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Iasi sub nr. 14881/245/2002
reclamanta a solicitat în contradictoriu cu pârâtul S E sa se constat ca pârâtul este tatal
fiului sau L E, nascut la 14.03.1995, sa se încuviinteze ca minorul sa poarte numele de
familie al tatalui sau, respectiv , acela de S, iar pârâtul sa fie obligat la plata unei pensii
de întretinere în favoarea acestuia.
În fapt reclamanta a aratat ca a întretinut relatii intime cu pârâtul începând cu anul
1994, iar din legaturile lor a rezultat copilul L E, nascut la 14.03.1995, caruia pârâtul i-a
prestat întretinere în mod constant, întretinere ce consta în bani, alimente si
îmbracaminte, precum si vizite periodice.
Sustine ca începând cu luna ianuarie 2002, pârâtul a refuzat prestarea întretinerii,
dar si recunoasterea copilului, desi i s-a solicitat acest lucru de mai multe ori.
În drept a invocat art. 56, 59, 60, 64 alin2 si 86 C fam.
……………

La acelasi termen de judecata, pârâtul, prin aparator a invocat expres exceptia
tardivitatii formularii prezentei cereri, invocând ca pârâtul nu a prestat pensie de
întretinere pentru minor.
Analizând cu prioritate exceptia tardivitatii introducerii cererii de fata, instanta
retine urmatoarele:
Sub un prim aspect, instanta retine ca în situatia expusa sunt incidente art. 60 C
fam.
Potrivit art. art. 60 C fam ,” alin 1 -Actiunea în stabilirea paternitătii din afara
căsătoriei poate fi pornită de mamă într-un termen de un an de la nasterea copilului.
Alin 4 – In cazul in care mama a convietuit cu pretinsul tata ori daca acesta din
urma a prestat copilului intretinere, termenul de un an va curge de la incetarea
convietuirii ori a intretinerii.”
Art. 60 a fost modificat de pct. 4 si 5 al art. I din Legea 288 din 29octombrie
2007, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 5 noiembrie 2007.
Conform art. II din Legea 288 din 29 octombrie 2007, publicata în MONITORUL
OFICIAL nr. 749 din 5 noiembrie 2007, „dispozitiile prezentei legi privind actiunea în
tagaduirea paternitatii, precum si actiunea în stabilirea paternitatii copilului din afara
casatoriei sunt aplicabile si în cazul copiilor nascuti înainte de intrarea sa în vigoare, chiar
daca cererea este în curs de judecata.”
Prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 755/24.06.2008, publicata în Monitorul
Oficial nr. 537 din 16 iulie 2008, a fost admisa exceptia de neconstitutionalitate a
prevederilor art. II din Legea 288 din 29 octombrie 2007 pentru modificarea si
completarea Legii 4/1953 – Codul familiei, constatându-se ca sintagma „dispozitiile
prezentei legi privind actiunea în tagaduirea paternitatii, […], sunt aplicabile si în cazul
copiilor nascuti înainte de intrarea sa în vigoare, chiar daca cererea este în curs de
judecata” este neconstitutionala.
Conform art. 147 din CONSTITUTIA ROMÂNIEI, dispozitiile din legile si
ordonantele in vigoare, precum si cele din regulamente, constatate ca fiind
neconstitutionale, îsi înceteaza efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei
Curtii Constitutionale daca, in acest interval, Parlamentul sau Guvernul, dupa caz, nu pun
de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei. Pe durata acestui
termen, dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale sunt suspendate de drept.
Prin urmare, începând cu data de 16 iulie 2008, dispozitiile invocate mai sus sunt
suspendate de drept, iar începând cu data de 31 august 2008, si-au încetat efectele
juridice, dat fiind ca legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea lor.

Sub un al doilea aspect, se retine ca la dosarul cauzei exista probatorii care atesta
faptul ca pârâtul a prestat întretinere copilului a carei paternitate urmeaza a se stabili.
Astfel relevante în acest sens sunt plansele foto depuse la filele 62 dosar care atesta
prezenta pârâtului alaturi de copil în diferite etape de vârsta ale copilului, planse ce se
coroboreaza cu depozitiile martorilor Luca Aurica si Amalinei Silvia ( filele 63 – 64 ds)
care fac vorbire despre vizite ale pârâtului la Iasi pentru a vizita copilul, despre vizite ale
copilului la parintii pârâtului, dar si de ajutoare materiale din partea pârâtului prestate cu
regularitate.

Pentru aceste considerente, exceptia tardivitatii urmeaza a fi respinsa.

Etichete: