Top

Pretentii comerciale.

TIP SPETA: SENTINTA CIVILA
AUTOR: JUDECATORIA IASI
DOMENIU ASOCIAT: CERERI.

Dosar nr. 21895/245/2008

DATA SI NUMARUL: Sentinta civila nr. 12312/02.12.2009

TITLU: Pretentii comerciale.

Prin s.c. nr. 12312/02.12.2009 pronuntata in dosarul nr. 21895/245/2008 al
Judecatoriei Iasi instanta a respins ca nefondata cererea formulata de catre
reclamanta SC S. SRL în contradictoriu cu pârâta S.C A. S.R.L.
Pentru a dispune astfel, instanta a retinut ca prin cererea de chemare in
judecata reclamanta a solicitat obligarea pârâtei la plata sumei de 51.222,03 lei cu
titlul de pret si dobanda legala de la scadenta si pana la plata efectiva, cu cheltuieli de
judecata.
În motivare, reclamanta a aratat ca in baza contractului 102/2005 a devenit
subcontractantul paratei care obtinuse prin licitatie dreptul de a construi autostrada
pe DN17 pentru Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din
Romania SA. Obiectul contractului era efectuarea de lucrari pe segmentul de drum
KM 98 + 000-KM106 + 000.
Intrucat pentru segmentul de drum contractat nu erau finalizate exproprierile
reclamanta a inceput lucrarile pe un alt segment de drum, respectiv Km96+000 –
97+100 si Km109+000 – Km113+000, fara a se mai incheia un nou contract de
subantrepriza.
Arata reclamanta ca parata nu si-a indeplinit obligatia de plata a pretului
pentru lucrarile efectuate inregistrand un debit in suma de 51.222,03 lei.
In drept cererea a fost intemeiata pe disp art 969 C Civ. 1073, 1169, art 1 si 46 C
Com 998, 999 C. Civ.
Prin intampinarea formulata parata a invocat exceptia necompetentei generale
a instantelor de drept comun, exceptia necompetentei teritoriale a judecatoriei Iasi si
exceptia prematuritatii, exceptii respinse de catre instante la termenul din 3 feb 2009.
In cauza la propunrea partilor s-au administrat probele cu inscrisuri si
expertiza contabila.
Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine:
In baza contractului nr. 102/2005 reclamanta a devenit subcontractantul
paratei care obtinuse prin licitatie dreptul de a construi autostrada pe DN17 pentru
C. N.A.D.N. SA. Contractul are ca obiect efectuarea de lucrari pe segmentul de drum
KM 98 + 000 – KM 106 + 000.
Intrucat pentru segmentul de drum contractat nu erau finalizate exproprierile,
reclamanta a inceput lucrarile pe un alt segment de drum.
Retine instanta ca pentru lucrarile executate, partile nu au incheiat un act
aditional la contractul existent si nici nu au incheiat un nou contract.
De asemeni, lucrarile executate nu sunt evidentiate in contabilitatea
reclamantei, prin emiterea si inregistrarea unei facturi.
Mai retine instanta ca factura fiscala este un document justificativ, care sta la
baza înregistrarilor în contabilitatea prestatorului si a beneficiarului, ea fiind un
mijloc de proba cu privire la operatiunea facturata. Factura se emite obligatoriu de
catre firme pentru inregistrarea veniturilor aferente livrarilor de bunuri si prestarilor
de servicii, conform art. 155 al 1 din Codul fiscal care prevede ca „orice persoana
impozabila, înregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, are obligatia sa
emita factura fiscala pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii efectuate,
catre fiecare beneficiar.”
Mai mult decat atat, factura probeaza existenta unui contract comercial
consensual, pentru care partile nu au confectionat un instrumentum.
Intrucat in speta lucrarile efectuate de catre reclamanta nu au temei
contractual si nu sunt evidentiate in contabilitatea reclamantei, instanta va respinge
cererea de chemare in judecata ca neintemeiata.

Etichete: