Top

Obligatii contractuale comerciale. Neexecutare. Actiune in pretentii, dobanzi. Lipsa vizei reprezentant fiscal. Neinregistrarea acesteia in evidentele contabile. Respingere cerere de suspendare a judecatii, in temeiul art. 244 alin. 2 pct. 2 C.p.c.

Dosar nr. 881/189/2008

SENTINTA CIVILA Nr. 3263

de la 16 Decembrie 2008

Obligatii contractuale comerciale. Neexecutare. Actiune in pretentii, dobanzi. Lipsa vizei reprezentant fiscal. Neinregistrarea acesteia in evidentele contabile. Respingere cerere de suspendare a judecatii, in temeiul art. 244 alin. 2 pct. 2 C.p.c., pe motiv ca impotriva administratorului societatii reclamante s-a inceput urmarirea penala pentru savarsirea infractiunilor prevazute de art. 98 din OUG nr. 195/2005.

?????

Cu nr. 881 din 06-03-2008 s-a inregistrat actiunea formulata de reclamanta S.C. x. in contradictoriu cu paratul Spital y, solicitand obligarea paratei la plata sumei de 40.259,6 lei, reprezantand : 34.557,6 lei contravaloarea facturii fiscale seria VS VDS nr. 5948017/07-03-2007, si 5.702 lei, penalitati de intarziere de 0,06 % pe zi x 275 de zile de intarziere.

In motivarea actiunii, reclamanta x a aratat ca la data de 12-07-2006 a incheiat cu parata un contract de furnizare, avand ca obiect preluarea si eliminarea unor reziduuri de uleiuri minerale. Reziduurile au fost preluate in etape, reclamanta emitand facturi fiscale, ce trebuiau achitate de parata in 30 de zile de la emitere. Parata a achitat primele facturi, refuzand, la finalizarea lucrarii, sa plateasca factura fiscala seria VS VDS nr. 5948017/07-03-2007. Apreciaza reclamanta ca suma de 40.259,60 lei reprezeinta o creanta certa, lichida si exigibila.

In drept, reclamanta a invocat dispozitiile art. 82, art. 112 si urm., art. 274 C.p.c, art. 969 si art. 1079 C.civ.

Actiunea a fost timbrata cu taxa de timbru de 2053 lei si timbru judiciar de 5 lei.

In dovedirea actiunii, reclamanta x a folosit proba cu acte, proba cu interogatoriul paratei, proba cu expertiza contabila.

Paratul Spitalul y a depus intampinare, solicitand respingerea actiunii, intrucat creanta nu este exigibila, intrucat reclamanta a emis tardiv factura, activitatea reclamantei era suspendata la data emiterii facturii. Se mai precizeaza ca factura nu poarta viza reprezentantului fiscal.

Spitalul y a mai formulat si cerere de suspendare a judecatii, in temeiul art. 244 alin. 2 pct. 2 C.p.c., avand in vedere ca impotriva administratorului societatii reclamante s-a inceput urmarirea penala pentru savarsirea infractiunilor prevazute de art. 98 din OUG nr. 195/2005.

Spitalul y s-a folosit de proba cu acte.

La termenul din 09-12-2008, s-a depus cererea de interventie formulata de intervenientul z in interesul Spitalului y, solicitand sistarea platilor catre reclamanta x. si obligarea acesteia sa execute si sa ecologizeze conform legilor mediului zona din curtea spitalului. In motivarea cererii se arata ca lucrarea efectuata de reclamanta nu este conform legilor privind mediul, fiind infestat terenul din curtea spitalului.

Din actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele :

Prin contractul de furnizare nr. 8017/12-07-2006 (filele 14 – 15 dosar), reclamanta x in calitate de antrepozitar, s-a obligat sa preia si sa elimine deseurile de la Spitalul y incepand cu data de 31-12-2006. Pretul stabilit a fost de 400 EUR/tona fara TVA, plata urmand sa se faca prin transfer bancar, la cursul euro, numai pe baza de factura fiscala emisa de antrepozitar, vizata de reprezentantul fiscal in raza caruia se afla antrepozitarul.

Spitalul y s-a obligat ca plata sa fie facuta in termen de 30 zile de la data emiterii facturii, in cazul nerespectarii termenului urmand a plati penalitati de 0,06 % pe zi de intarziere.

La data de 07-03-2007, in derularea contractului de furnizare nr. 8017/2006, reclamanta x. a emis factura fiscala seria VS VDS nr. 5948017 (fila 33 dosar) pentru suma de 34.557,6 lei.

Analizand raspunsul la interogatoriu (filele 57 – 58 dosar) si raportul de expertiza efectuat de expert (filele 83 – 89 dosar) se retine ca factura fiscala seria VS VDS nr. 5948017/07-03-2007 a fost comunicata catre Spitalul y la data de 07-03-2007, fiind inregistrata cu nr. 3006. Factura fiscala seria VS VDS nr. 5948017/07-03-2007 se afla in original la sediul paratului, nefiind insa inregistrata in evidentele contabile, respectiv in balanta si bilantul contabil al acestuia. Expertul precizeaza ca factura nu a fost refuzata la plata de catre Spitalul y si poarta viza « bun de plata ». Instanta constata ca factura fiscala nu poarta viza reprezentantului fiscal din raza de activitate a paratului.

Din continutul adresei nr. 9720/31-07-2007 (fila 89 dosar) rezulta ca Spitalul y) a solicitat Consiliului Local alocarea prin buget a sumei de 58.081,52 lei, in vederea achitarii serviciilor de ecologizare, implicit a facturii fiscale seria VS VDS nr. 5948017/07-03-2007.

Rezulta ca paratul Spitalul y si-a indeplinit obligatiile contractuale, solicitand alocarea sumelor necesare efectuarii platilor catre reclamanta. Drept urmare, avand in vedere dispozitia contractuala conform careia « plata deseurilor de uleiuri minerale se va face numai pe baza de factura fiscala emisa de antrepozitar, vizata de reprezentantul fiscal in raza caruia se afla antrepozitarul », se constata ca paratul nu poate fi obligat la plata contravalorii facturii fiscale seria VS VDS nr. 5948017/07-03-2007, in lipsa vizei reprezentantului fiscal. Creanta de 34.557,6 lei nefiind certa, lichida si exigibila, nu poate fi obligat paratul nici la plata penalitatilor de intarziere solicitate de reclamanta.

Drept urmare, in temeiul art. 969 C.civ., instanta va respinge actiunea formulata de reclamanta x. in contradictoriu cu paratul Spitalul y

In ceea ce priveste cererea de interventie formulata de z, instanta constata ca aceasta este neintemeiata in conditiile in care paratul y nu a pus in discutie modul de executare a contractului de furnizare de catre reclamanta x. si nici nu a formulat cerere reconventionala in acest sens. Drept urmare, in temeiul art. 52 C.p.c., instanta va respinge cererea de interventie.

Cu privire la cererea de suspendare a judecatii in temeiul art. 244 alin. 1 pct. 2 C.p.c., instanta apreciaza ca este neintemeiata. Paratul Spitalul y nu a invocat nerespectarea contractului de catre administratorul reclamantei, astfel incat urmarirea penala a acestuia nu influenteaza judecata actiunii ce are ca obiect plata unei facturi ce poarta de altfel mentiunea bun de plata. Suspendarea judecatii in temeiul textului invocat este facultativa, instanta apreciind ca infractiunile pentru care este urmarit penal administratorul societatii reclamante nu au o inraurire hotaratoare asupra cauzei de fata, urmand a respinge aceasta cerere.

Etichete: