Top

Aplicare amenda judiciara în temeiul dispozitiilor art. 1082 alin. 2 C.proc.civ.

TIP SPETA: SENTINTA CIVILA
AUTOR: JUDECATORIA IASI
DOMENIU ASOCIAT: EXECUTARE SILITA.

Dosar nr. 26567/245/2009

DATA SI NUMARUL: încheierea din data de 06.11.2009

TITLU: Aplicare amenda judiciara în temeiul dispozitiilor art. 1082 alin. 2
C.proc.civ.

Prin cererea formulata executorul judecatoresc B.G. din cadrul B.E.J. „B.G.” a
solicitat aplicarea unei amenzi judiciare în cuantumul maxim prevazut de lege
debitoarei S.C. „C” S.A., în temeiul dispozitiilor art. 1082 alin. 2 si 3 C.proc.civ.
În motivarea cererii, executorul judecatoresc arata ca la data de 24.06.2009
societatea „U.T.E” S.A. a înaintat BEJ, cerere de executare silita a titlului executoriu
Ordonanta nr. X/2009 pronuntata de Tribunalul Iasi.
Ulterior întocmirii si comunicarii somatiei, precum si a încetarii starii de
suspendare pronuntata de instanta, executorul judecatoresc s-a deplasat la sediul
societatii debitoare, ocazie cu care, prin procesul verbal din 10.09.2009 a solicitat
debitoarei sa-i puna la dispozitie documentele si actele de identificare a imobilelor
proprietatea societatii acesteia.
Întrucât actele solicitate nu au fost depuse la dosarul de executare pentru data
de 11.09.2009, societatea debitoare a fost invitata prin adresa emisa la data de
14.09.2009 ca la data de 24.09.2009, ora 10, sa puna la dispozitia organului de
executare documentatia retinuta prin procesul verbal încheiat la data de 10.09.2009
referitoare la bunurile imobile proprietatea sa. Cu toate acestea nu s-a conformat
dispozitiei executorului, sens în care se solicita instantei a constata ca debitoarea nu a
respectat dispozitiile privind desfasurarea normala a executarii silite.
La solicitarea instantei, executorul judecatoresc B.G. înainteaza la dosar copie
a dosarului de executare nr. Y/2009, cuprinzând un numar de sapte volume.
Fata de actele dosarului, raportat la cererea formulata, instanta retine a
retinut caracterul sau neîntemeiat, având în vedere urmatoarele argumente de fapt
si de drept:
Potrivit dispozitiilor art. 1082 alin. 2 si 3 C.proc.civ.: „Nerespectarea de catre
orice persoana a dispozitiilor privind desfasurarea normala a executorii silite se
sanctioneaza, de catre presedintele instantei de executare, la cererea executorului, cu
amenda de la 50 de lei la 500 lei.
Odata cu aplicarea sanctiunii se va stabili în ce consta abaterea savârsita”.
Instanta constata ca prin refuzul de a indica lista cu bunurile imobile detinute
în proprietate debitoarea nu a împiedicat desfasurarea normala a executarii silite,
întrucât executorul judecatoresc avea la dispozitie mijloace legale alternative prin
care ar fi putut obtine informatia solicitata debitoarei de la alte institutii si organe:
Oficiul Registrului Comertului, Finantele Publice, Oficiul de Cadastru si Publicitate
Imobiliara, obligatia revenind în mod prioritar chiar creditoarei care trebuia sa indice
bunurile asupra carora întelege sa poarte executarea chiar în cererea formulata.
Instanta retine, totodata, ca prin aplicarea textului de lege invocat la situatia
data s-ar crea debitorului o situatie mai grea decât pârâtului în cadrul unui proces
întrucât, într-o situatie similara, instanta va obliga reclamantul, si nu pârâtul la probe
în sustinerea propriei cereri, putând solicita pârâtului doar informatii si înscrisuri pe
care le detine exclusiv.

Etichete: