Top

Contestatie la executare. Exceptia nulitatii cererii ca neavând temeiuri de fapt si de drept.

Prin sentinta civila nr.275 din 2 iunie 2009 a Judecatoriei Murgeni a fost

admisa exceptia nulitatii contestatiei la executare invocata de intimata S.C Kyo Inc S.R.L Satu Mare si s-a respins exceptia tardivitatii contestatiei la executare invocate de intimate S.C Kyo Inc S.R.L Satu Mare.

De asemenea a fost respins capatul de cerere privind suspendarea executarii silite in ceputa in dosar nr.5/2009 al Biroului executorului judecatoresc Stan Iulian-Marius.

Instanta a analizat exceptia invocata de intimata cu privire la nulitatea cererii avand ca obiect contestatie la executare, cererea neavand nici obiect, nici temeiuri de fapt si de drept pe care se intemeiaza, exceptie care a fost admisa in baza art. 137 Cod procedura civila, instanta neputand analiza temeinicia cererii in limitele principiului disponibilitatii, intimata neputand formula aparari si sa-si administreze probe.

Cu privire la exceptia tardivitatii contestatiei la executare, instanta a respins-o , motivat de faptul ca aceasta este formulata in termen de15 zile de la comunicarea ori instiintarea privind infiintarea popririi, adresa fiind trimisa in data de 27 ianuarie 2009 catre Administratia Finantelor Publice-Trezoreria Murgeni,iar contestatia la executare este inregistrata la instanta la data de11 februarie 2009.

Chiar si pe fondul cauzei, instanta a apreciat ca cererea nu este dovedita, garantiile Conventiei fiind deja inculcate de Statul Roman prin refuzul debitoarei, reprezentanta a autoritatii publice, de a se conforma unei hotarari judecatoresti si, in conditiile in care obligatia de plata a debitoarei este scadenta, putand fi dusa la indeplinire chiar pe calea executarii silite prin poprirea disponibilitatilor banesti ale debitoarei, instanta urmeaza sa respinga contestatia la executare, in drept fiind aplicabile disp.art.399 si urm.Cod procedura civila.

In aceste conditii a fost respins si capatul de cerere privind suspendarea executarii silite pornita in dosarul nr.5/2009 al Biroului executor judecatoresc Stan Iulian-Marius.

(Sentinta civila nr.275 din 2 iunie 2009).

Tags: