Top

Înfiintare poprire. Cautiune.

TIP SPETA: SENTINTA CIVILA
AUTOR: JUDECATORIA IASI
DOMENIU ASOCIAT: POPRIRI

Dosar nr. 25365/245/2009

DATA SI NUMARUL: Sentinta civila nr. 10819/09 Noiembrie 2009

TITLU: Înfiintare poprire. Cautiune.

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Iasi sub nr. 25365/245 la data de
02.10.2009, creditoarea S.C.A.V.S.A. IASI prin reprezentant legal a solicitat în
contradictoriu cu debitoarea S. C. CF Iasi prin reprezentant legal încuviintarea în
temeiul art. 597 Cod pr.civ a masurii asiguratorii prin înfiintarea popririi asiguratorii
asupra sumelor de bani datorate pârâtei debitoare de catre tertii popriti C.A.S. SI M.T.
sau pe care i le va datora în viitor pâna la concurenta sumei de 17.790,97 lei .
În motivare, arata creditoarea S.C. A.T. S.A. IASI ca are pe rol cauza nr.
21650/245/2009, prin care solicita obligarea pârâtei la plata sumei de 26326.60 lei, iar
ulterior prin precizarile depuse la dosar fila 13, arata ca îsi mentine cererea pentru suma
de 17.790,97 lei cu titlu de contravaloare de debit restant (15.739,45 lei ) si 2.007,87 lei
penalitati, ramasa de executat, diferenta fiind achitata, conform adresei
nr.6672/05.11/2009.
Masura popririi o solicita pentru a evita pericolul ca pârâta sa se sustraga
de la urmarire sau sa îsi ascunda ori risipeasca averea.
A depus în sustinere înscrisuri: situatie clientii 2009 si facturi.
Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine:
Potrivit art. 597 Cod pr.civ, poprirea asiguratorie se poate înfiinta în
conditiile art. 591 si urm.Cod pr.civ.
În prezenta cauza, creditorul are o creanta constatata prin actele sus
mentionate si a probat formularea actiunii de pretentii pe calea somatiei de plata în
conditiile OG nr. 5/2001 (cauza 21650/2009).
Prin urmare, instanta apreciaza ca sunt întrunite cerintele celor doua texte
de lege invocate mai sus, astfel încât va admite cererea, va dispune înfiintarea popririi
asiguratorii asupra sumelor de bani pe care tertii popriti, C.A.S. SI M.T. le datoreaza
debitoarei sau le va datora în viitor, pâna la concurenta sumei ramase de recuperat din
suma de 17.790,97 lei.
Litigiul dintre parti fiind de natura comerciala, îi sunt aplicabile
dispozitiile în materie ale art.907-908 cod comercial, potrivit carora sechestrul si inclusiv
poprirea asiguratorie cum fac trimitere dispozitiile art.597 al.1 cod procedura civila, se
va putea înfiinta într-o cauza comerciala numai cu dare de cautiune, avându-se în
vedere si faptul ca prin art.VII din O. U.G.nr.138/2000, modificat prin
O.U.G.nr.59/25.04.2001 au fost pastrate în vigoare în materie comerciala , cele doua
articole privitoare la sechestrul asgurator si implicit si la poprirea asiguratorie în
conditiile în care dispozitiile art.597 cod procedura civila fac trimitere la dispozitiile
art.591 cod procedura civila si art.592-593 c.pr. civila.
În conditiile sus expuse , în baza art. 591 al. 3 teza ultima cod procedura
civila ,se ia act ca creditoarea S.C. A.T. S.A. IASI a facut dovada platii cautiuni
solicitate achitata cu recipisa CEC si înregistrata în registrul de valori al Judecatoriei
Iasi .

Etichete: