Top

Contestatie la executare. Anulare poprire

Tip: Hotărâre
Nr./Dată: 13129 (10.11.2008)
Autor: Judecatoria Iasi
Domenii asociate: contestaţie la executare, popriri

Prin contestatia la executare înregistrata sub nr.245//2008 contestatoarea S.C. CI S.R.L. a solicitat în contradictoriu cu intimatii S.C. P A S.A. – creditor si BC- tert poprit,anularea popririi înfiintate în dosar de executare 87/2008, cu suspendarea executarii silite pâna la solutionarea contestatiei la executare.
În motivarea cererii a aratat ca, fara a fi comunicata masura popririi, a fost înfiintata poprirea asupra contului, fiind blocata întreaga activitate a societatii.
Pe de alta parte a aratat ca sunt necesare lamuriri cu privire la întelesul titlului executoriu, deoarece prin decizia 36/2008 a Curtii de Apel Constanta , suma stabilita în dispozitivul hotarârii este alta, decât cea pentru care s-a început executarea silita, în prezent aflându-se în judecarea recursului la Î.C.C.J.
În drept art. 82,112 si urm. Cod procedura civila , art. 274 si 399-404 Cod procedura civila.

A solicitat proba cu înscrisuri , interogatoriu.
Cererea a fost taxata legal.

Legal citata intimata -creditoarea a formulat întâmpinare aratând ca în ce priveste primul motiv al contestatiei, art. 387 Cod procedura civila trebuie luat în considerare în coroborare cu prevederile art. 454 Cod procedura civila, astfel ca nu se poate face aplicarea prevederilor art. 391 Cod procedura civila.
Cât priveste al doilea motiv al contestatiei, sumele stabilite prin adresa din 07.08.2008 de înfiintare a popririi sentintei sunt similare cu sumele stabilite prin titlul executoriu – sentinta civila 8652/2006 pronuntata de Tribunalul Constanta, la care s-au adaugat cheltuieli de executare, care cad în sarcina debitorului.
În drept art. 387,454 si 3717 Cod procedura civila art. 115-118 Cod procedura civila.

Cât priveste cererea de suspendare a executarii silite, la termenul de judecata din 29.09.2008 contestatoarea a renuntat la aceasta cerere, iar cât priveste exceptia de necompetenta materiala în solutionarea contestatiei la executare, instanta a apreciat ca în ce priveste pct. 2 din contestatie, nu este vorba de o contestatie la executare în sensul aratat la art. 400 alin. 2 teza 1 Cod procedura civila, motivele invocate la punctul 2 din cerere urmând a fi analizate de catre instanta în cadrul contestatiei la executare prevazute de art. 400 alin 1 Cod procedura civila, pentru care competenta de solutionare apartine instantei de executare , respectiv Judecatoriei Iasi, astfel ca exceptia a fost respinsa.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:
Comunicarea masurii înfiintarii popririi în conditii de vicii de procedura atrage dupa sine aplicarea regulilor generale prevazute de art. 105 Cod procedura civila, anularea actelor facute fara respectarea acestora urmând regimul reglementat de art. 105 Cod procedura civila.
Având în vedere ca , creditoarea nu a dovedit însa vreo vatamare, astfel cum prevede art. 105 alin.2 Cod procedura civila, motivul pentru anularea masurii popririi nu poate fi primit.
Pe de alta parte în cauza nu sunt incidente dispozitiile indicate de contestatoare – art. 387 si 391 Cod procedura civila, ci cele prevazute de art. 454 Cod procedura civila, în care se precizeaza ca poprirea se înfiinteaza fara somatie, prin adresa de poprire comunicata si debitorului, dispozitiile art. 454 Cod procedura civila, fiind supuse regulilor generale prevazute de art. 105 Cod procedura civila.

În ce priveste, cuantumul sumei poprite, se constata din cuprinsul dosarului de executare atasat în cauza, ca la suma prevazuta în titlul executoriu – sentinta civila 8652/2006 s-au adaugat cheltuielile de executare, care cad în sarcina debitorului, conform art. 3717 alin 2 Cod procedura civila, astfel ca nici al doilea motiv al contestatiei nu poate fi primit.
Pe cale de consecinta, fata de cele aratate contestatia la executare urmeaza a fi respinsa, în drept art. 399-400 Cod procedura civila, art. 454 Cod procedura civila, art. 105 Cod procedura civila, art. 3717 alin 2 Cod procedura civila.
Urmeaza a se lua act de renuntarea la judecata în cererea de suspendare a executarii silite, în drept art. 246 Cod procedura civila.
Va obliga contestatoarea aflata în culpa procesuala la cheltuielile de judecata catre intimata , în suma de 278,5 lei, astfel cum au fost dovedite – art. 274 Cod procedura civila.

Etichete: , , ,