Top

Contestatie la executare. Aparari referitoare la fondul raportului juridic obligational.

TIP SPETA: SENTINTA CIVILA
AUTOR: JUDECATORIA IASI
DOMENIU ASOCIAT: CONTESTATIE LA EXECUTARE.

Dosar nr. 14631/245/2009

DATA SI NUMARUL: Sentinta civila nr. 12314/02.12.2009

TITLU: Contestatie la executare. Aparari referitoare la fondul raportului juridic
obligational.

Prin cererea înregistrata pe rolul instantei la 17.06.2009, contestatoarea a
solicitat în contradictoriu cu Asociatia de Proprietari Bloc X anularea actelor de
executare întocmite efectuate în dosarul de executare nr. 265/2009 al Biroului
Executorului Judecatoresc A.C Iasi, în temeiul titlului executoriu sent.civ.
nr.12789/08.11.2007 a Judecatoriei Iasi, cu cheltuieli de judecata.
În drept art.399-404 C.proc.civ.
În motivare, contestatoarea a aratat ca prin respectiva sentinta a fost obligata
la plata umor sume de bani catre reclamanta cu titlul de cheltuieli de întretinere si
penalitati însa apartamentul la care aceste sume se refera era bun comun, al
reclamantei si al sotului sau B. R., astfel încât actiunea trebuia îndreptata împotriva
ambilor. Prin sentinta de partaj nr. 3774/09.05.2005 imobilul a fost atribuit
reclamantei cu obligarea acesteia la plata unei sulte care nu a fost achitata astfel încât
la apartament are dreptul si fostul sot al reclamantei si executarea nu poate avea loc.
Analizând actele dosarului, instanta retine:
Prin sent. civ. nr. 3774/09.05.2005 a Judecatoriei Iasi, s-a dispus lichidarea
comunitatii de bunuri a reclamantului B. R si a pârâtei B. E, care s-a retinut a include
apartamentul nr. 16 situat în Iasi, Al. T. Neculai, în sensul atribuirii tuturor bunurilor
catre reclamanta cu obligarea acesteia la plata unei sulte.
Prin sent. civ nr. 12789/08.11.2007 a Judecatoriei Iasi, definitiva, a fost admisa
în parte actiunea reclamantei Asociatia de Proprietari Bloc X, intimata din prezenta
cauza, si s-a dispus obligarea pârâtei B. E. la plata unor sume de bani cu titlu de
cheltuieli de întretinere si penalitati de întârziere aferente apartamentului indicat ( în
total 1596,63 RON ) precum si cu titlul de cheltuieli de judecata -200 RON
În temeiul acestei sentinte învestite cu formula executorie, intimata s-a adresat
BEJ A. C solicitând executarea silita împotriva contestatoarei pentru suma totala de
1796,63 RON
Fata de obiectia debitoarei în sensul ca actiunea trebuia îndreptata împotriva
ambilor fosti soti, fiind vorba despre un bun care a apartinut comunitatii de bunuri,
instanta retine ca în cadrul contestatiei la executare nu poate fi pusa în discutie
legalitatea si temeinicia titlului executoriu, nu poate fi analizat fondul raportului
juridic obligational cu privire la care s-a pronuntat instanta care a pronuntat instanta
care a pronuntat sentinta titlul executoriu, în acest sens fiind reglementate de lege
caile de atac ordinare si extraordinare de atac. Implicit nu pot fi discutate în cadrul
contestatiei la executare aspecte referitoare la existenta creantei împotriva persoanei
obligate prin titlul executoriu, cuantumul acesteia sau necesitatea atragerii altor
persoane în raportul juridic obligational.
În cadrul contestatiei la executare instanta nu poate cerceta si retine decât
fapte si împrejurari intervenite dupa pronuntarea hotarârii si, prin excelenta,
eventuale încalcari ale legii în procedura de executare. Instanta va respinge unica
obiectie a contestatoarei în acest sens, respectiv aceea ca, nefiind achitata sulta, fostul
sot este de asemenea îndreptatit la apartament astfel încât executarea nu poate
începe. Fata de continutul de executare, ca, pâna la data formularii prezentei cereri,
nu a s-a facut dovada ca ar fi fost efectuat vreun act de executare cu privire la
imobilul respectiv în particular iar pe de alta parte, în masura în care sentinta de
divort indicata a ramas irevocabila, imobilul se considera a fi fost proprietatea
exclusiva a debitoarei B.E cu efect retroactiv, independent de existenta dreptului de
creanta privind sulta al fostului sot si realizarea lui ( art.786 Cod civil).
Instanta va respinge astfel contestatia la executare ca nefondata si va obliga
contestatoarea sa plateasca intimatei suma de 500 RON cu titlul de cheltuieli de
judecata.

Etichete: