Top

Transfer de proceduri penale în reglementarea Legii nr. 302/2004 modificata şi completată, privind cooperarea judiciară internaţională.

La data de 16.02.2009 a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Iaşi sub numărul 1235/99/2009 propunerea formulată de către D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial de efectuare a transferului de proceduri penale în Republica Cipru, privind pe inculpatul P.I., cetăţean cipriot.
În referatul întocmit, procurorul de la D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iaşi a precizat că prin rezoluţia, din data de 9 septembrie 2008, s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de P. I. pentru comiterea infracţiunilor de iniţiere şi constituire a uni grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 7 alin 1 din Legea nr. 39/2003 şi trafic de persoane prev. şi ped. de art. 12 alin 1 din Legea nr. 678/2001 modificată şi completată. În cauza, s-a început urmărirea penală şi faţă de alte 7 persoane, iar, prin ordonanţa din data de 30 octombrie 2008 s-a pus în mişcare acţiunea penală faţă de toţi cei opt învinuiţi.
În data de 30 octombrie 2008, prin ordonanţele nr. 28–32 s-a dispus reţinerea pentru 24 de ore a inculpaţilor H.P., U.D., P. M., S. D. şi E. N., iar la data de 31 octombrie 2008 s-a întocmit referatul cu propunerea de arestare preventivă a inculpaţilor prezenţi , sus menţionaţi şi a inculpaţilor lipsă – P.I. şi N. F. D..
În ceea ce-i priveşte pe inculpatul P. I. . prin încheierea nr. 138 pronunţată în dosarul nr. 8463/99/2008 al Tribunalului Iaşi, instanţa a dispus arestarea preventivă în lipsă pentru comiterea infracţiunilor mai sus precizate.
În data de 30 decembrie 2008, autorităţile judiciare din Republica Cipru au transmis Ministerului de Justiţie din România o cerere de comisie rogatorie, din care rezultă că numitul Piripitsis Ioannis este cercetat în Cipru pentru comiterea infracţiunilor de conspiraţie la comiterea unei crime prevăzută în Codul penal, capitolul 154, articolul 371 şi trafic de fiinţe umane, prevăzută de articolele 5, 8 şi 13 din lege, iar la data de 10.12.2008 s-a comunicat că pe numele lui P. I. a fost eliberat un mandat de arestare preventivă, pentru comiterea infracţiunilor anterior menţionate.
Tribunalul Iaşi verificând actele şi lucrările dosarului de urmărire penală,a constatat că sunt întrunite condiţiile prevăzute de Legea nr. 302/2004 modificată şi completată, privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, privind transferul urmăririi penale, şi a dispus admiterea propunerii procurorului pentru următoarele considerente:
Potrivit disp. art. 110 din Legea nr. 302/2004 modificată şi completată, , autorităţile judiciare române pot solicita autorităţilor competente ale altui stat exercitarea unei proceduri penale sau continuarea acesteia dacă transferul procedurii penale serveşte intereselor unei bune administrări a justiţiei sau favorizează reintegrarea socială în caz de condamnare, printre altele, şi în cazul în care persoana învinuită de săvârşirea infracţiunii locuieşte pe teritoriul statului solicitat şi în temeiul legii acestui stat, extrădarea sau predarea a fost refuzată, ori ar fi refuzată în cazul formulării unei cereri sau al emiterii unui mandat european de arestare (lit.b);
Transferul procedurii penale poate fi solicitat şi atunci când autorităţile judiciare române apreciază, funcţie de particularităţile cauzei, că prezenţa persoanei învinuite de săvârşirea infracţiunii la cercetarea penală nu poate fi asigurată şi acest lucru este posibil în statul străin ( alin 2).
În speţa de faţă, inculpatul P. I. locuieşte pe teritoriul statului solicitat, şi anume în Nicosia – Cipru, iar predarea acestuia ar fi refuzată în cazul emiterii unui mandat european de arestare, întrucât, în prezent, acesta este cercetat de statul solicitat pentru mai multe infracţiuni, iar pe numele său acelaşi stat a emis următorul mod de cercetare preventivă.
Totodată, având în vedere că inculpatul P. I. este cercetat de statul solicitat pentru comiterea aceloraşi infracţiuni pentru care este inculpat şi în România, iar activitatea de exploatare a părţilor vătămate a avut loc, în principal, pe teritoriul Republicii Cipru, tribunalul a apreciat că prezenţa acestuia la cercetarea penală este posibilă doar în statul străin solicitat.
Pentru aceste considerente, în temeiul disp. art. 111 alin 2 din Legea nr. 302/2004, modificată şi completată, s-a dispus admiterea prezentei propuneri şi, în consecinţă, transferul urmăririi penale în Republica Cipru, în ceea ce-l priveşte pe inculpatul P. I.
S-a dispus ca dosarul de urmărire penală, împreună cu prezenta, să fie restituite procurorului care efectuează urmărirea penală, urmând ca acesta să formuleze ,în temeiul disp. art. 111 al. 5 din Legea nr. 302/2004, modificată şi completată, cu referire şi la art. 13 din acelaşi act normativ, cererea de transfer a urmăriri penale şi să o transmită, prin Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, statului străin solicitat.

Etichete: