Top

Cerere de înscriere menţiuni. Încheierea judecătorului delegat la O.R.C. Modificare sediu societate. Acordul proprietarului.

Între părţi s-a încheiat la data de 24.04.2003 contractul de închiriere nr. 1755 prin care S.C. „COCOR” SA în calitate de proprietar, a închiriat S.C. „CHAN MODE” SRL spaţiul situat în Bucureşti, B-dul Unirii nr. 27, bl. 15, parter, tr. I, sector 4, pentru desfăşurarea de către aceasta a unor activităţi de comerţ cu amănuntul de confecţii, accesorii şi încălţăminte, aşa cum de altfel rezultă din contractul menţionat.

Deoarece nu au fost respectate obligaţiile contractuale cu privire la plata chiriei s-a făcut aplicarea dispoziţiilor art.13 din contractul de închiriere, în sensul că a fost reziliat de drept acest contract.

Având în vedere că la stabilirea sediului unei societăţi comerciale este obligatoriu a avea şi acordul scris al proprietarului, conform prevederilor Legii nr. 31/1990, actul adiţional încheiat cu privire la acest capăt de cerere nu este legal, motiv pentru care recursul a fost admis în baza dispoziţiilor art. 312 din Codul de procedură civilă s-a modificat în parte încheierea nr. 3866 din 13 octombrie 2003, în sensul că s-a respins capătul de cerere privind schimbarea sediului social în sediul situat în Bucureşti, B-dul Unirii nr. 27, bl. 15, parter, tr. I, sector 4.

S-a dispus radierea înscrierii de menţiuni nr. 23974 din 13 octombrie 2003 cu privire la schimbarea sediului social al SC „CHAN MODE” SRL cu numărul de ordine în Registrul Comerţului J. 22/1098/2001 cod unic de înregistrare R. 14327194.

Decizia comercială nr. 37/19.01.2004.

Tags: