Top

Acţiunea în evacuare

Conform art. 521 Cod civil principalul drept al uzufructuarului este folosinţa lucrului şi culegerea fructelor, stipulată în contractul de vânzare – cumpărare, încheiat de părţi, în favoarea vânzătoarei. Pârâţii au fost toleraţi în imobil de vânzătoarea reclamantă, din dispoziţiile art. 517 Cod civil nerezultând că noul proprietar ar avea dreptul de a se folosi de lucrul pe durata uzufructului. Cum reclamanta nu mai acceptă ca pârâţii să locuiască în imobil acţiunea în evacuare este întemeiată.

Decizia civilă nr. 1767/19.11.2004

Părţile au încheiat un contract de închiriere pe durată de un an, în 1996, la expirarea căruia, în 1997 au încheiat un alt contract pe aceeaşi durată. Din anul 1998 pârâta nu şi-a îndeplinit obligaţia de plată a chiriei astfel nu operează tacita relocaţiune. Dispoziţiile O.G.nr.40/1999 şi Legii nr.114/1996 privind prelungirea de drept a contractelor de închiriere nu sunt incidente în cauză.

În art.24 şi art.25 din Legea nr.114/1996 se prevede sancţiunea evacuării chiriaşului pentru neplata chiriei, situaţie în care se află şi pârâta.

Decizia civilă nr. 434/21.10.2004

Etichete: