Top

Vânzare-cumpărare. Bun aflat în indiviziune. Coproprietate forţată.

Reclamanţii au investit instanţa cu acţiune în constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare, încheiată de vânzător şi cumpărător – persoane fizice, având ca obiect anexă în uscător.

Reclamanţii prin cumpărarea apartamentelor în care locuiesc, situate în acelaşi bloc, au dobândit cota indiviză – deci suprafaţa de folosinţă comună a imobilului, din care face parte şi uscătorul.

Regimul juridic al suprafeţelor de folosinţă comună este acela al coproprietăţii forţate şi perpetue şi nu depinde exclusiv de voinţa numai a unuia dintre coproprietari.

Coproprietatea poate înceta numai prin acordul tuturor coproprietarilor care tot în comun pot dispune asupra transmiterii dreptului de proprietate pentru spaţiul, dacă este posibil, condiţie neîndeplinită în cauză.

Decizia civilă nr.371/14.02.2004

Etichete: