Top

Nulitatea actelor de reconstituire a dreptului de proprietate emise în favoarea persoanelor fizice care nu erau îndreptăţite.

TIP DOCUMENT – sentinţă civilă

Număr document 578

Data 04.10.2007

Titlu Nulitatea actelor de reconstituire a dreptului de proprietate emise în favoarea persoanelor fizice care nu erau îndreptăţite.

Domenii asociate Fondul funciar.

Rezumatul speţei

Prin sentinţa civilă nr. 578/2007 a Judecătoriei Făurei s-a admis cererea reclamantei I.M. în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locală de Fond Funciar Dudeşti şi Comisia Judeţeană Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Brăila. Instanţa a reţinut că defuncta C.A. era îndreptăţită la reconstituirea dreptului de proprietate pentru 4 ha. Cu toate acestea prin titlul de proprietate atacat i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru 8 ha. Potrivit art.III lit.a din Legea 18/1991 cu modificările ulterioare: „Sunt lovite de nulitate absolută, potrivit dispoziţiilor legislaţiei civile, aplicabile la data încheierii actului juridic, următoarele acte emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991: a) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, în favoarea persoanelor fizice care nu erau îndreptăţite,potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri.” Cum defuncta C.A. a înstrăinat 4 ha teren din cele 8 ha care i se cuveneau iniţial, rezultă că prin titlul de proprietate atacat mai avea dreptul doar la diferenţa de 4 ha teren, şi nu la 8 ha cum greşit s-a reconstituit.

Etichete: