Top

Modificare titlu proprietate

TIP SPEŢĂ: sentinţă civilă

TITLU: modificare titlu de proprietate

DATA:12.05.2009

Domeniu asociat: fond funciar

Prin cererea înregistrată pe rolul J. B. sub nr. 162/199/23.02.2009, reclamantul Ţ. T. V. a chemat în judecată pe pârâtele C. L. I. pentru aplicarea Legii fondului funciar şi C. J.B., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să modifice titlul de proprietate emis pe numele moştenitorilor defunctului Ţ. V. T., în sensul că numele defunctului să fie trecut Ţ. T. şi nu Ţ. T., să fie trecută parcela 624 în loc de parcela 670/118 din tarlaua 55, parcela 672/18 în loc de parcela 676/18 din tarlaua 56, parcela 672/61 în loc de 676/61 şi parcela 345 în loc de parcela 343 din tarlaua 7.

În motivare, reclamantul a arătat că la data de 05.01.1994 a fost emis titlul de proprietate nr.24001 pe numele defunctului Ţ.V. T. care conţine erorile menţionate mai sus, erori care îl împiedică la dezbaterea succesiunii.

În dovedire, reclamantul a depus copie după titlul de proprietate .

Pârâta C. L. I. a comunicat instanţei că este de acord cu acţiunea formulată de reclamant, solicitând corectarea titlului în sensul solicitat de acesta ca fiind în conformitate cu registrul cadastral al tarlalelor şi parcelelor.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 05.01.1994 a fost emis titlul de proprietate nr.24001 în favoarea numiţilor Ţ. T. M., Ţ. T. V. şi Ţ. T. C. în calitate de moştenitori ai defunctului Ţ. V. T.. Din actele de stare civilă depuse la dosar reiese că prenumele corect al defunctului este T., iar din registrul cadastral al tarlalelor şi parcelelor ca şi din schiţa proprietăţii întocmite de un delegat O.C.O.T. rezultă că în tarlaua 55 s-a trecut greşit parcela 670/18 în loc de 624 cum este corect, în tarlaua 56 au fost trecute greşit parcelele 676/18 şi 676/61, corect fiind 672/18, respectiv 672/61, iar în tarlaua 7 s-a trecut greşit parcela 343 în loc de parcela 345.

Dispoziţiile Legii nr. 18/1991 trebuie înţelese nu numai în sensul că în cadrul acestei proceduri se înfăptuieşte activitatea de emitere a titlului de proprietate, ci şi procedura de modificare, de înlocuire sau desfiinţare, după caz, a titlului de proprietate emis în cadrul acestei proceduri, atunci când titlul nu este în concordanţă cu cele hotărâte de comisii. Chiar dacă este vorba de o simplă rectificare a titlului, dat fiind că acesta a fost trecut în vechiul registru de inscripţiuni-transcripţiuni, ceea ce face ca el să fi intrat în circuitul civil, cele două comisii nu mai pot reveni asupra actului emis ce conţine anumite erori de fapt, acest lucru fiind de competenţa exclusivă a instanţei, art.58 din Legea nr. 18/1991 prevăzând că pe baza hotărârii judecătoreşti, comisia judeţeană, care a emis titlul de proprietate, îl va modifica, îl va înlocui sau îl va desfiinţa.

Faţă de aceste considerente şi având în vedere că prin noţiunea „dreptul de a obţine titlul” se înţeleg toate operaţiunile arătate de art. 58, instanţa va admite acţiunea şi va modifica titlul de proprietate în sensul solicitat de reclamant.

Etichete: