Top

Lichiditatea, certitudinea şi exigibilitatea creanţei, condiţii care justifică deschiderea procedurii insolvenţei

Neîndeplinirea acestor condiţii conduce la admiterea recursului şi modificarea sentinţei recurate în sensul respingerii acţiunii

Curtea de Apel Iaşi, prin decizia nr. 704 din 16 aprilie 2007, a admis recursul S.C. ”M., Gr. I S.” – Iaşi, contra sentinţei comerciale nr. 40/S din 24 ianuarie 2007 a Tribunalului Iaşi, pe care o modifică în parte în sensul admiterii contestaţiei debitorului S.C. ”M.,Gr.I S.” – Iaşi privind cererea formulată de creditorul S.C. „M.K.F.T.” Ungaria – Budapesta, str. K. nr. 151 şi sediul în România, com. Hamleu, Str. D., nr. 36, jud. Satu Mare pentru deschiderea procedurii împotriva debitorului contestator.

Respinge cererea formulată de creditorul S.C. „M.K.F.T.” – Ungaria, pentru deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului S.C.”M., Gr. I S.” – Iaşi.

Menţine restul dispoziţiilor sentinţei privind excepţiile invocate.

S-a reţinut că din înscrisurile depuse de părţile în litigiu (debitorii şi creditorii), nu se poate reţine lichiditatea, certitudinea şi exigibilitatea creanţei în discuţie, care ar justifica deschiderea procedurii insolvenţei faţă de distribuirea –recurentă S.C. ”M., Gr. I S.” – Iaşi, aşa cum în mod expres prevede art. 3 pct. 6 din Legea 85/2006.

Se reţine că din ordonanţa nr. 121 din 16 ianuarie 2006 a Judecătoriei Iaşi, rămasă irevocabilă, rezultă că a fost respinsă cererea formulată de creditoarea S.C. „M.K.F.T. – Ungaria, privind somarea debitoarei S.C. „M., Gr. I S.” – Iaşi să plătească 1733 euro, aceasta creând o incertitudine asupra debitului iniţial de 1733 euro şi în special o incertitudine a penalităţilor solicitate de 0,15% cerute a fi aplicate acestui debit pe o perioadă de asemenea incertă, situaţii ce nu pot duce la concluzia că debitul precizat de intimata-creditoare este în sumă de 6153 euro, nefiind stabilit printr-un titlu executor ce ar întruni cele trei condiţii expres necesare pentru declanşarea unei proceduri de insolvenţă, respectiv: certitudinea, lichiditatea şi exigibilitatea creanţei.

Astfel soluţia primei instanţe pe problema de fond a declanşării procedurii de insolvenţă a debitoarei S.C. „M., Gr. 1 S.” – Iaşi, apare ca fiind netemeinică.

Referitor la excepţiile invocate de contestatoarea-recurentă S.C.”M., Gr. I S.” – Iaşi: excepţia necompetenţei materiale a Secţiei Comerciale a Tribunalului Iaşi şi excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, prima instanţă în mod temeinic şi conform dispoziţiilor legale a stabilit că instanţa competentă material de a soluţiona cauza este Tribunalul Iaşi – Secţia Comercială prin judecător sindic, acesta făcând parte din Secţia Comercială a Tribunalului Iaşi şi că în funcţie de înscrisurile depuse de părţi, rezultă că dreptul la acţiune al intimatei-reclamante S.C. „M.K.F.T.” – Ungaria nu s-a prescris.

În concluzie, instanţa de recurs a admis recursul, a modificat în parte sentinţa primei instanţe, a admis contestaţia formulată de S.C. „M., Gr. I S.” – Iaşi privind cererea formulată de S.C. „M.K.F.T.” – Ungaria – Budapesta pentru deschiderea procedurii falimentului împotriva debitorului-contestator şi va respinge cererea de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva debitorului S.C. „M., Gr. I S.” – Iaşi, menţinându-se celelalte dispoziţii ale sentinţei primei instanţe.

Etichete: