Top

Contestaţia debitorului privind starea de încetare de plăţi. Cerere de repunere în termen.

Nelegala citare şi necomunicarea cererii prin care s-a solicitat deschiderea procedurii colective nu sunt condiţii de admisibilitate a repunerii în termen, în raport de prevederile art. 103 cod proc.civilă. Aceste împrejurări urmau a fi invocate prin promovarea recursului împotriva încheierii de deschidere a procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului.

S.C. CARAIMAN II S.R.L., societate supusă procedurii prevăzute de Legea nr. 64/ 1995 republicată, a formulat cerere de repunere în termenul legal pentru contestarea stării de încetare de plăţi, motivând–o pe considerentul nelegalei comunicări a acţiunii creditoarei, la un alt sediu decât cel menţionat la registrul comerţului.

Cererea este nefondată.

Potrivit art. 103 cod proc. civilă, neexercitarea oricărei căi de atac şi neîndeplinirea oricărui alt act de procedură în termenul legal atrage decăderea, afară de cazul în care legea dispune altfel sau când partea dovedeşte că a fost împiedicată printr-o împrejurare mai presus de voinţa ei.

Nelegala citare şi comunicare a cererii prin care s-a solicitat deschiderea procedurii colective nu sunt, însă, în accepţiunea textului menţionat, condiţii de admisibilitate a repunerii în termen.

Aceste împrejurări urmau a fi invocate în cursul soluţionării căii de atac a recursului împotriva încheierii de deschidere a procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului; ori, în speţă, debitoarea a iniţiat acest demers, fără a formula considerentele recursului declarat, iar încheierea menţionată a rămas irevocabilă pe aceste considerente.

(sentinţa civilă nr. 2189 COM/ 12.09.2000, irevocabilă prin nerecurare)

Etichete: