Top

Achitarea debitului. Consecinţe. Respingerea acţiunii

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr.233 din 12 mai 2008
Curtea de Apel Iaşi, Secţia Comercială a admis recursul formulat de S.C. „A.P.” S.R.L. – Paşcani, împotriva sentinţei comerciale nr.61/S/13.02.2008 a Tribunalului Iaşi, judecător sindic, pe care o modifică în tot, în sensul respingerii cererii creditorului S.C. „L.T.” S.R.L. – Piatra Neamţ pentru deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului S.C. „A.P.” S.R.L. – Paşcani.
În motivarea acestei soluţii, instanţa de recurs a reţinut că acele condiţii pentru declanşarea procedurii insolvenţei faţă de debitoarea-recurentă S.C. „A.P.” S.R.L. – Paşcani, pe care le prevede expres Legea nr.85/2006 prin art.3 lit.a) nu mai subzistă, deoarece în cauză s-a făcut dovada că acea creanţă pentru care creditoarea-reclamantă a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei, în valoare de 14.952,87 lei noi, a fost achitată de către debitoarea-recurentă la data de 26.02.2008, conform adresei de la fila nr.6 din dosarul de fond, pe care prima instanţă în mod netemeinic nu a luat-o în consideraţie.
Se reţine că prin procesele-verbale de compensare din 28.02.2008; 24.03.2008 şi din 05.03.2008 semnate de debitoarea-recurentă şi de creditoarea S.C. „E.D.IMP.” S.R.L. – Alexandria. De asemeni este confirmată şi achitarea debitului faţă de Primăria mun. Paşcani.
Faptul că D.G.F.P. Iaşi a formulat cerere de înscriere în tabloul de creanţe al creditorilor la data de 10.04.2008, nu poate fi reţinută ca o cerere de declanşare a procedurii insolvenţei, ea fiind făcută în recurs şi având caracterul unei cereri de înregistrare doar a creanţei, eventual lângă ceilalţi creditori. Pentru a avea efectul de a declanşa procedura insolvenţei, D.G.F.P. Iaşi va trebui să promoveze o acţiune de declanşare a procedurii insolvenţei conform Legii nr.85/2006.

Etichete: