Top

Divorţ. Aplicarea dispoziţiilor art. 2 şi 38 (1) din Codul familiei prin coroborare cu prevederile art. 617 din Codul de procedură civilă

Conform art. 38 (1) din Codul familiei raportat la art. 617 C. pr. civ. căsătoria poate fi desfăcută din vina ambilor soţi, chiar atunci când numai unul dintre ei a făcut cerere, dacă din dovezile administrate rezultă culpa comună de gravă vătămare a raporturilor de familie.

Decizia civilă nr. 48 din 19 aprilie 2007

Reţinând – cu titlu de principiu – cele de mai sus, curtea de apel a constatat că în speţă probele nu stabilesc nici o vină a soţiei pârâte în deteriorarea climatului familial şi determinarea separaţiei în fapt, culpa aparţinând în întregime soţului reclamant. Or, în lipsa unei acţiuni conexe de divorţ, promovate de soţie, nu se poate dispune desfacerea căsătoriei la cererea soţului, pentru că s-ar încălca principiul de drept potrivit căruia nimeni nu se poate prevala de propria încălcare a legii.

Instanţa de recurs a constatat că reclamantul P.C. a fost acela care a nesocotit dispoziţiile art. 2 din Codul familiei, lăsând soţia fără afecţiune, fără sprijin moral şi material.

De aceea, el nu poate invoca prevederile acestui text de principiu privind familia, pentru a obţine divorţul.

Etichete: