Top

Revizuire civilă. Motivul de revizuire prevăzut de art. 322 pct. 1 C.pr.civ.

Textul art. 322 pct. 1 C.pr.civ. implică îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: hotărârea să cuprindă dispoziţii potrivnice, dispoziţiile potrivnice să se afle în chiar dispozitivul hotărârii şi ele să fie ireconciliabile, adică să nu poată fi aduse la îndeplinire concomitent.
Curtea de Apel Iaşi, decizia civilă nr. 60 din 24 aprilie 2008
Curtea de apel a reţinut că motivul de revizuire de la punctul 1 al art. 322 C.pr.civ. operează numai atunci când sunt întrunite cumulativ cerinţele enumerate de acest text. În speţă, prin admiterea recursului lui P.I. şi modificarea în tot a deciziei tribunalului, curtea de apel a păstrat hotărârea judecătoriei, ce urmează a se executa, neexistând dispoziţii potrivnice, ce nu pot fi aduse la îndeplinire. Împrejurarea că imobilul atribuit revizuentei A.A. este grevat de dreptul de habitaţie al numitei P.M. nu se încadrează în situaţia avută în vedere de punctul 1 al art. 322 C.pr.civ.

Etichete: