Top

Cerere de revizuire. Cazul de revizuire de la art. 322 pct. 5 C.pr.civ.

Punctul 5 al art. 322 C.pr.civ. nu este aplicabil atunci când „înscrisul nou” nu exista la data pronunţării hotărârii a cărei revizuire se cere.
Curtea de Apel Iaşi, decizia civilă nr. 122 din 25 septembrie 2008
Curtea de apel a constatat că – potrivit art. 322 pct. 5 C.pr.civ. – revizuirea se poate cere dacă „după darea hotărârii s-au descoperit înscrisuri doveditoare, reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor, ori dacă s-a desfiinţat sau s-a modificat hotărârea unei instanţe pe care s-a întemeiat hotărârea a cărei revizuire se cere”. Prima ipoteză este cea invocată de revizuentă, dar curtea de apel a constatat că judicios a reţinut tribunalul că art.322 pct.5 nu este aplicabil, deoarece înscrisul nou, prezentat de D.G.A.S.P.C. Iaşi nu exista la data pronunţării hotărârii de înlocuire a plasamentului în regim de urgenţă cu măsura plasamentului (20 iulie 2007 prin sentinţa civilă 1357 a Tribunalului Iaşi). Mai precis, înscrisul nou – certificatul de naştere al lui A.G.-V. – a fost emis de Primăria Târgovişte, judeţul Dâmboviţa la 5 iunie 2008. Contrar celor susţinute în motivarea recursului, cerinţa ca înscrisul pe care se fundamentează cererea de revizuire să fi existat la data pronunţării hotărârii a cărei revizuire se cere este o condiţie esenţială a revizuirii, legată de însuşi caracterul de cale de atac de retractare al revizuirii.
Curtea de apel a respins recursul revizuentului şi a menţinut sentinţa Tribunalului Iaşi, de respingere a cererii de revizuire.

Etichete: