Top

Inadmisibilitatea revizuirii prev.de art.619 alin.5 cod procedură civilă vizează doar capătul de cerere de divorţ nu şi cererile accesorii precum cele privind încredinţarea minorilor, sau plata pensiei de întreţinere.

Prin cererea de revizuire formulată de revizuientul G.G. s-a solicitat revizuirea deciziei civile nr. 244 din 24.04.2007 a Curţii de Apel Gl., în baza art.322 pct.8 cod procedură civilă.

În motivarea cererii sale a susţinut că prin decizia civilă nr. 244/2007 i s-a anulat recursul declarat împotriva deciziei civile nr. 7/2007 a Tribunalului Brăila, pentru netimbrare, fără a se amâna cauza, aşa cum a solicitat, încălcându-se astfel dreptul la apărare.

Intimata G.G. a invocat excepţia inadmisibilităţii revizuirii, în conformitate cu art.619 alin.5 cod procedură civilă, potrivit căruia hotărârea dată în materie de divorţ, cum este cea în cauză, nu este supusă revizuirii.

Instanţa a respins excepţia ca nefondată motivat de faptul că acţiunea de divorţ cuprindea şi cereri accesorii referitoare la încredinţarea minorilor, plata pensiei de întreţinere precum şi o acţiune conexă pentru vizitare minori, iar revizuientul în motivele de recurs, cât şi în cererea de revizuire a criticat hotărârile sub aspectul soluţionării cererii de încredinţare minori.

Etichete: