Top

Inadmisibilitatea revizuirii deciziei pronunţate de Curtea de Apel Galaţi în cadrul contestaţiei în anulare.

Curtea, s-a pronunţat asupra unei contestaţii în anulare în sensul respingerii ei.

Împotriva deciziei de respingere, partea a formulat cerere de revizuire, respinsă ca inadmisibilă, de aceeaşi instanţă.

S-a reţinut în susţinerea acestui punct de vedere că în redactarea act 322 Cod proc.civilă, sunt supuse revizuirii, hotărârile rămase definitive în instanţa de apel sau prin neapelare, precum şi a unei hotărâri dată de o instanţă de recurs atunci când invocă fondul, pentru situaţiile limitativ prevăzute de text.

Aşadar, însuşi textul invocat conţine condiţiile restrictive de exercitare a revizuirii, consacrând posibilitatea atacării hotărârilor pronunţate, numai de instanţele de recurs sau rămase definitive în instanţa de apel sau prin neapelare.

Prin urmare, alte hotărâri judecătoreşti, nu pot forma obiectul revizuirii.

Cum hotărârea a cărei revizuire se solicită a fost pronunţată într-o cale de atac extraordinară, de retractare a unei alte hotărâri, care se referă în mod neîndoielnic, la dezlegările date de instanţa recursului, datorită acestui fapt, ea nu poate forma obiect al revizuirii.

A admite contrariul, ar însemna a adăuga la lege, iar pe de altă parte, s-ar deschide posibilitatea exercitării celor două căi de atac extraordinare ( contestaţia în anulare şi revizuirea) şi împotriva hotărârilor pronunţate chiar în aceste două situaţii, ceea ce nu a fost în intenţia legiuitorului

Etichete: