Top

Acţiune în demolarea construcţiilor executate fără autorizaţie. Sarcina probei în dovedirea aducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

Măsurile dispuse conform art. 28 din Legea nr.50/1991 sunt complementare amenzii ca sancţiune contravenţională . Instanţa de judecată este sesizată numai în situaţia în care contravenientul-pârât nu aduce la îndeplinire de bunăvoie, în termenul stabilit, măsura dispusă de agentul constatator. Fiind executorie în vederea restabilirii situaţiei anterioare săvârşirii contravenţiei, sarcina probei revine contravenientului de a face dovada, în forma şi modalitatea cerută de Legea nr. 50/1991, a îndeplinirii măsurii, ori că obligaţia i-a încetat din alte cauze.
Curtea de Apel Iaşi, decizia civilă nr. 459 din 29 septembrie 2010

Etichete: