Top

Contraventie

ROMÂNIA JUDECĂTORIA MOINEŞTI

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 3048

Şedinţa publică de la 15.12.2010

Dosar nr. 1984/260/2010

INSTANŢA -Deliberând-Asupra cauzei de faţă, constată că prin acţiunea civilă înregistrată sub nr. 1984/260/2010 la 20.04.2010 pe rolul Judecătoriei Moineşti, petentul A.R., cu domiciliul in mun. Moineşti, str. Libertăţii, bl. A9, ap. 9, jud. Bacău a chemat in judecată pe intimata P. C. Moineşti, solicitând anularea proceselor verbale seria PM nr. 002376/2010 şi PM nr. 002313/2010″.

Acţiunea este scutită de plata taxei de timbru şi in motivare se arată că nu are posibilităţi materiale pentru achitarea amenzii.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Petentul a solicitat exonerarea de la plata amenzii de 300 lei RON dispusă prin procesul verbal de contravenţie seria PM nr. 002376/13.03.2010 pe care 1 a arătat instanţei in mod expres că ii contestă, intrucât la dosarul cauzei a depus mai multe procese verbale de contravenţie.

Procesul verbal a fost incheiat in lipsa petentului, a fost comunicat acestuia, instanţa apreciind faţă de momentul comunicării, că plângerea contravenţională a fost introdusă in termen legal.

In fond, petentul a fost depistat la Politia Comunitară Moineşti circulând cu un atelaj hipo intr-o zonă in care accesul acestor utilaje era interzisă prin Hotărâre a Consiliului Local.

Petentul recunoaşte că a fost depistat cu atelajul in data de 13.03.2010, insă arată că are o situaţie familială si financiară deosebita, are 4 copii, soţia cu probleme de sănătate şi nu are venituri, obtinandu-şi traiul din lucru ca ziler.

Instanţa apreciază că si contravenţiilor reglementate prin hotărâri ale consiliilor locale li se aplică regimul general al contravenţiilor prevăzute de O.G./2001, care prevede in anumite situaţii posibilitatea inlocuirii măsurii pecuniare dispuse de agentul constatator cu măsura avertismentului in cazul in care contravenientul recunoaşte, regretă fapta si apar si alte aspecte legate de situaţia sa materială.

Plecând de la declaraţia petentului si situaţia sa familială, instanţa va dispune inlocuirea măsurii amenzii cu avertisment, atrăgând in acelaşi timp atenţia contravenientului asupra comportamentului său raportat la toate normele de convieţuire socială reglementate prin legi, dar si prin hotărâri ale administraţiei locale.

Etichete: