Top

Evaziune fiscală. Obiectul sau sursa impozabilă

Pentru existenţa infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 lit.a din Legea nr.241/2005, este necesar ca făptuitorul să ascundă obiectul sau sursa impozabilă, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale. Ascunderea bunului sau sursei impozabile, cerută de legiuitor pentru existenţa infracţiunii, se poate realiza, printre altele, şi prin disimularea unor operaţiuni reale, modalitate adoptată de inculpat. Deşi aparent legale, tranzacţiile succesive denotă intenţia inculpatei, administrator la două societăţi comerciale, de a transfera un bun imobil din patrimoniul societăţii comerciale unde avea calitatea de administrator, în patrimoniul societăţii comerciale unde avea calitate de asociat şi administrator, folosindu-se de o persoană interpusă, pentru a eluda dispoziţiile art. 22 alin.2 din OG nr.70/1994..
Curtea de Apel Iaşi, decizia penală nr. 756 din 2 noiembrie 2010

Etichete: