Top

SUSPENDAREA CONDITIONATĂ A EXECUTĂRII PEDEPSEI. REVOCAREA SUSPENDĂRII CONDITIONATE ÎN CAZUL SĂVÂRŞIRII UNEI INFRACŢIUNI INTENŢIONATE

DREPT PENAL.

SUSPENDAREA CONDITIONATĂ A EXECUTĂRII PEDEPSEI.

REVOCAREA SUSPENDĂRII CONDITIONATE ÎN CAZUL SĂVÂRŞIRII UNEI INFRACŢIUNI INTENŢIONATE

Sentinţa penală nr.24 din 01.03.2010 – dosar 3966/269/2009

Prin sentinţa penală nr.24/2010 a Judecătoriei Olteniţa, în baza art.208 al.1 – 209 al.1 lit.g cp. cu aplic.art.37 lit.a cp. inculpatul M.F. a fost condamnat la 3 ani închisoare cu art.71 cp. În baza art.83 cp. a fost revocată suspendarea condiţionată a pedepsei de 1 an închisoare cu suspendare aplicată inculpatului MF prin sentinţa penală nr. 143/7.04.2008 a Judecătoriei Olteniţa, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 125/1.07.2008 a Tribunalului Călăraşi.

S-a reţinut în sarcina inculpatului că în noaptea de 8/9.10.2008 acesta s-a deplasat pe o solă cultivată de porumb aparţinând unei societăţi comerciale de unde a furat cereale, respectiv porumb ştiuleţi în cantitate de 620 Kg, fapte ce au întrunit elementele constitutive ale infracţiunii de mai sus.

Revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii este obligatorie conform art.83 al.1 cp. dacă în cursul termenului de încercare cel condamnat a săvârşit din nou o infracţiune intenţionată pentru care s-a pronunţat o hotărâre de condamnare.

În acest caz instanţa nu poate dispune o nouă suspendare condiţionată a executării pedepsei indiferent dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în art.81 al.1 lit.b privind durata pedepsei aplicate pentru infracţiunea anterioară, întrucât, potrivit art.83 al.3 cp., numai dacă infracţiunea ulterioară este săvârşită din culpă – nu şi atunci când aceasta este săvârşită cu intenţie – instanţa poate dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei chiar dacă infractorul a fost condamnat anterior cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, iar revocarea primei suspendări nu mai are loc.

Etichete: